Tekstgrootte: Voorkeuren

Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Bij de behandeling van Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) speelt, met name in de chronische fase (vanaf circa 6 maanden na het hersenletsel), cognitieve revalidatie een belangrijke rol. Cognitieve revalidatie wil zeggen behandeling van gevolgen van hersenletsel die niet altijd direct zichtbaar zijn voor de buitenwereld, zoals problemen met het geheugen, concentratie, planning en communicatie.

Behandeling
Klimmendaal biedt korte, intensieve behandelmodules aan die gericht zijn op succesvolle re-integratie in de maatschappij. We werken deels met een multidisciplinair team waarmee we voor elke patiënt een passende behandeling opstellen. In overleg met de patiënt en direct betrokkenen wordt na een intake op de polikliniek bepaald of de behandeling poliklinisch, in dagbehandeling of tijdens een opname plaatsvindt. Bij al onze behandelingen stellen we de zelfstandigheid en eigen regie van de patiënt centraal. De door ons ontwikkelde en gebruikte behandelmodules zijn wetenschappelijk onderbouwd. Daarnaast voeren we doorlopend wetenschappelijk onderzoek uit waarvoor wordt samengewerkt met het Donders Instituut van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Doelgroep
De doelgroep voor de behandeling na hersenletsel zijn (jong) volwassen patiënten met NAH. Het hersenletsel kan door meerdere oorzaken zijn ontstaan, zoals een beroerte (CVA of TIA), zuurstoftekort na reanimatie of langdurig slaapapnoe, letsel aan het hoofd door een ongeval, infecties (hersenvliesontsteking) of  door hersentumoren en de behandeling hiervan met bestraling of chemotherapie. Naast lichamelijke gevolgen kan NAH leiden tot cognitieve, emotionele en/of gedragsmatige gevolgen, die niet altijd direct zichtbaar zijn. Deze gevolgen zijn evenzeer van invloed op het dagelijkse functioneren als de lichamelijke gevolgen. Cognitieve revalidatie is specifiek gericht op deze cognitieve, emotionele en/of gedragsmatige problemen.

Behandelteam
Het behandelteam wordt aangestuurd door een revalidatiearts en kan verder bestaan uit een neuropsycholoog, cognitief trainer, maatschappelijk werker, ergotherapeut, physician assistant, fysiotherapeut, logopedist, arbeidsadviseur, verpleegkundige  en bewegingsagoog. Indien noodzakelijk wordt een neuropsychologisch onderzoek en/of uitgebreid assessment arbeid afgenomen. De behandeling kan zowel klinisch, poliklinisch als in dagbehandeling plaatsvinden en wordt vergoed door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering.

Aanmelding en verwijzing
Huisartsen kunnen patiënten verwijzen door middel van Zorgdomein. Overige medisch specialisten kunnen naar onderstaand adres een verwijsbrief sturen. Zo nodig neemt de revalidatiearts contact op voor meer informatie. Indien er een mogelijke indicatie is voor het behandelprogramma, zal er allereerst een intakegesprek plaatsvinden op de polikliniek op een van onze locaties, waarna de revalidatiearts het behandeladvies zal bespreken. Indien cognitieve revalidatie niet de aangewezen behandeling is, zal samen met patiënt worden bekeken wat een goed alternatief is.

In de bovenstaande film toont één van onze patiënten u het belang van revalidatie in zijn leven. Meer patiëntervaringen kunt u via deze link bekijken op ons Youtubekanaal.
 

Revalideren na hersenletsel

Meer informatie kunt u vinden in de folder. Klik op het icoon hiernaast en download de folder in PDF formaat. Aanvullende informatie kunt u vinden via:

 


 

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook