Tekstgrootte: Voorkeuren

Basisonderwijs

Waar is uw kind beter op zijn of haar plek? Op een reguliere basisschool in de buurt of op een school voor speciaal onderwijs? Wanneer uw zoon of dochter een jaar of twee is, ontvangt u van het ministerie van OCenW informatie over het kiezen van een basisschool. Soms weet u op die leeftijd al dat uw kind een (blijvende) beperking of ziekte heeft. U staat nu voor een moeilijke keuze: wordt het speciaal of regulier basisonderwijs? Scholen voor speciaal onderwijs (SO) zijn geschikt voor lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk gehandicapte leerlingen en leerlingen met gedragsstoornissen. Daarnaast zijn er scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO, het vroegere lom/mlk) voor leerlingen die leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen hebben.

De Onderwijsspecialisten
Op diverse locaties in Gelderland biedt De Onderwijsspecialisten speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Ook wordt onderwijs geboden aan kinderen en jongeren met een chronische ziekte of somatische aandoening (langdurig zieke kinderen: LZK). Ga naar de website van Lichtenbeek, Mariëndael Doetinchem of Het Kroonpad om hierover meer te lezen.

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook