Tekstgrootte: Voorkeuren

Therapeutische peutergroep


Gewoon naar de peuterspeelzaal is niet voor elk kind vanzelfsprekend. Indien uw kind bijzondere aandacht en begeleiding nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen, biedt Klimmendaal in Apeldoorn, Arnhem en Doetinchem de therapeutische peutergroepen.

De therapeutische peutergroepen zijn speciaal bedoeld voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking in de leeftijd van twee tot vier jaar. De peutergroep biedt een veilig en uitdagend klimaat waarbinnen de ontwikkeling van uw kind wordt gestimuleerd en fysiotherapie, ergotherapie en logopedie kunnen worden gegeven. Dit gebeurt zowel individueel als groepsgewijs.

De behandeling in de therapeutische peutergroepen is gericht op het stimuleren van de totale ontwikkeling van uw kind. Dit wordt bereikt door een combinatie van verschillende therapieën, pedagogische begeleiding en samen spelen. Kinderen leren veel van imitatie en dus van elkaar. Er is veel aandacht voor de motorische en sociale vaardigheden, het gedrag, de leervaardigheden, de zelfredzaamheid en de spraaktaalontwikkeling.

U kunt in deze folder meer lezen over onze peutergroepen in Apeldoorn.

Therapeutische peutergroep

Meer informatie over onze peutergroepen in Arnhem kunt u vinden in deze folder. Klik op het icoon hiernaast en download de folder in PDF formaat.

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook