Tekstgrootte: Voorkeuren

Zorgverzekering en kosten

Gaat u of uw kind binnenkort naar het ziekenhuis of naar Klimmendaal? De revalidatiebehandeling van Klimmendaal valt onder ziekenhuiszorg. Hieronder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg in 2021.

Meer weten? 
Neem contact op met uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar kan u vertellen of uw behandeling wordt vergoed, wat uw polisvoorwaarden zijn en hoe uw zorgnota is opgebouwd.

Verwijzing

Verwijzing

U heeft een verwijzing voor medisch specialistische zorg nodig als u wilt dat deze wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Voor een behandeling bij Klimmendaal heeft u een geldige verwijzing nodig. Dit is in de meeste gevallen een verwijzing van uw huisarts, maar ook andere zorgverleners of medisch specialisten kunnen u verwijzen. Het is per zorgverzekeraar en polis verschillend wie als verwijzer wordt geaccepteerd.

De geldigheid van een verwijsbrief is een jaar, vanaf het moment dat de verwijzer de brief schrijft tot het moment dat de brief bij Klimmendaal ingeleverd wordt. Zolang u bij Klimmendaal in behandeling bent heeft u geen nieuwe verwijzing nodig. U heeft ook geen nieuwe verwijzing nodig als uw medisch specialist u structureel laat terugkomen. Uw verwijzing blijft dus geldig zolang u in behandeling bent of voor controle komt, ook bij bijvoorbeeld tweejaarlijkse controles. U hoeft dus niet elk jaar een nieuwe verwijsbrief te vragen.

Eigen risico

Eigen risico

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. U betaalt echter altijd een verplicht eigen risico, in 2021 is dat 385 euro. Heeft u zorg nodig die niet onder de basisverzekering valt, dan kan het zijn dat u een deel van de rekening zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Ook als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met het ziekenhuis, moet u mogelijk een deel van de kosten zelf betalen.

Medisch specialistische revalidatiezorg valt onder de basisverzekering. Deze zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar als u naar een instelling gaat die een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Deze instelling stuurt de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar verrekent na betaling van de declaratie het eigen risico met u (voor meer informatie zie ook : https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/eigen-risico-zorgverzekering).

Bekijk hieronder het stroomschema waarin we uitleggen wanneer u gebruik maaktvan uw eigen risico.

Het eigen risico is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Het verplichte eigen risico gaat in op de dag dat u 18 jaar wordt. Dit betekent dat u per kalenderjaar de eerste 385 euro aan zorgkosten die onder de basisverzekering vallen zelf moet betalen. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. Naast dit verplichte eigen risico kan het zijn dat u ook een vrijwillig eigen risico betaalt in ruil voor korting op uw zorgpremie. Dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

In principe geldt per kalenderjaar uw afgesproken eigen risico. Toch kan het zo zijn dat als u regelmatig bij Klimmendaal in behandeling bent, het eigen risico op een later moment ingaat. Dit komt door de regelgeving die door de NZA is bepaald. Klimmendaal moet zich aan deze regels houden.

Bekijk hieronder het stroomschema over de betaling van het eigen risico.

Afbeelding: Stroomdiagram DBC HighRes

Niet verzekerd

Niet verzekerd

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten (voor meer informatie zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/ben-ik-verplicht-een-zorgverzekering-af-te-sluiten).

Als u ondanks de wettelijke verplichting niet bent verzekerd, moet u alsnog een basisverzekering afsluiten. Doet u dit niet, dan moet u de volledige kosten van de behandeling zelf betalen. De tarieven die Klimmendaal dan bij u in rekening brengt, kunt u hier vinden: https://www.klimmendaal.nl/revalidatie_volwassenen/zorgverzekering_en_kosten/zorgverzekeraars/passantentarieven.aspx

Wat kost mijn behandeling? - uitleg over DBC's

Wat kost mijn behandeling? - uitleg over DBC's

Als u in behandeling bent, wordt niet elke handeling afzonderlijk berekend. Het declareren van uw behandeling gebeurt via zogenoemde DBC-zorgproducten. DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Een DBC zorgproduct omvat alle activiteiten die samenhangen met uw diagnose en behandeling binnen een bepaalde periode.

De startdatum van het DBC-zorgproduct is de datum van de eerste zorgactiviteit die heeft plaatsgevonden. De datum waarop de DBC product eindigt, wordt bepaald door de overheid vastgestelde regels. De einddatum van het zorgproduct is de dag dat de DBC termijn verloopt en hoeft niet altijd de laatste dag van de behandeling te zijn. De DBC sluit 42 dagen na de laatste activiteit (dit kan ook bijvoorbeeld verslaglegging zijn). Daarnaast is de duur van een DBC-zorgproduct maximaal 120 dagen. Na afloop van deze periode wordt het DBC-zorgproduct afgesloten en de rekening opgemaakt. Als u langer in behandeling blijft, dan wordt opnieuw een DBC gestart. De startdatum van de DBC voor de vervolgbehandeling sluit aan op de afsluitdatum van uw voorgaande DBC. De startdatum van de vervolg-DBC is dus vaak niet gelijk aan startdatum van de eerstvolgende behandeling.

Uw totale behandeling (vanaf eerste zorgactiviteit tot en met de laatste controle) kan dus uit meerdere DBC’s bestaan.

Nazorg
Als u deelneemt aan een nazorgprogramma (bijvoorbeeld het nazorgprogramma CVA of de follow up chronisch pijn) kan dit consequenties hebben voor uw DBC en dus voor uw eigen risico. Laat u goed informeren hierover door uw behandelend arts.
 

Afbeelding: Stroomdiagram DBC HighRes

Kosten van de behandeling

Kosten van de behandeling

De NZA heeft voor de revalidatie een productstructuur bepaald van te declareren DBC’s. Deze productstructuur bestaat uit een verzameling van “mandjes” waarbij per diagnose het aantal gewogen uren en/of dagen bepalend is voor de hoogte van de declaratie. De NZA heeft per diagnose voor elk mandje bandbreedtes bepaald van uren en/of dagen. Het kan dus zijn dat de zorgverzekeraar voor 18 bestede uren net zoveel betaald als voor 30 bestede uren. Dit lijkt verwarrend, alleen wordt dit door de NZA jaarlijks beoordeeld en stelt de NZA jaarlijks de prijzen vast. Klimmendaal volgt de regelgeving omtrent deze vastgestelde structuur en heeft geen enkele invloed op de vaststelling van deze prijzen.

 

De goedkoopste revalidatie DBC bedraagt € 233,59 (prijspeil 2020). De bandbreedte van deze DBC bedraagt 0 tot 4 uur.

Afbeelding: Stroomdiagram DBC HighRes

Telefonisch consulten

Telefonisch consulten

Het is mogelijk dat u een consult heeft bij Klimmendaal. Dit kan een fysiek consult zijn, maar dit kan ook een e-consult (telefonisch / beeldbellen) zijn. Beiden hebben dezelfde status en worden conform wet- en regelgeving door Klimmendaal behandeld. Net als een fysiek consult wordt ook een e-consult in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar. Dit kan dus ook invloed hebben op uw eigen risico!

 

Heeft u een nieuwe zorgverzekeraar?

Heeft u een nieuwe zorgverzekeraar?

Het ziekenhuis stuurt de rekening voor ziekenhuiszorg naar de zorgverzekeraar waar u op de startdatum van de behandeling verzekerd was. Die zorgverzekeraar krijgt dus de rekening, ook als u tijdens de behandeling overstapt naar een andere zorgverzekeraar.

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook