Tekstgrootte: Voorkeuren

Belangrijke informatie voor patiënten en bezoekers met betrekking tot het coronavirus

Afbeelding: covid-banner-scaled

 

Op deze speciale pagina houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen bij Klimmendaal in verband met het coronavirus. Het coronavirus zorgt ervoor dat onze zorg- en dienstverlening op dit moment anders loopt dan u van ons gewend bent. Hier vertellen we u over de gevolgen voor uw behandeling of de behandeling van uw kind.

Maatregelen bij Klimmendaal

Maatregelen bij Klimmendaal

De landelijke ontwikkelingen en maatregelen rondom het coronavirus (COVID-19) hebben ook effect op Klimmendaal. Wij nemen de nodige maatregelen in acht om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Valt u in de risicogroep van het RIVM? Dan hebben we er begrip voor wanneer u ervoor kiest om uw revalidatieptraject uit te stellen.

1. Algemene maatregelen
Tijdens uw bezoek aan Klimmendaal zijn er zaken anders dan voorheen. Per locatie zijn er specifiek afgestemde maatregelen om een bezoek aan Klimmendaal voor iedereen zo veilig mogelijk te houden. Denk bijvoorbeeld aan een looproute of bepaalde plekken waar u niet mag zitten of staan. Probeer ook niet eerder dan 5 minuten voor uw afspraak aanwezig te zijn. Zo houden we het aantal mensen in de wachtkamers beperkt.

Daarnaast zijn er de maatregelen die op alle locaties gelden:

 • Draag een mondkapje
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Was uw handen regelmatig (in ieder geval voor- en na een bezoek aan Klimmendaal)
 • Nies/hoest in uw elleboog
 • We schudden geen handen
 • Bij risicovolle handelingen gebruiken medewerkers materialen zoals medische mondneusmaskers en veiligheidsbrillen

2. Poliklinische behandeling
Van uw behandelaar ontvangt u bericht hoe uw behandeling er de komende tijd uitziet. Mag u langskomen op een locatie voor uw afspraak? Dan ontvangt u, voorafgaand aan de fysieke afspraak, een brief thuis met de nieuwe maatregelen voor een bezoek op locatie.

Begeleiding Volwassenen
Wij willen nadrukkelijk vragen om zo zoveel mogelijk alleen naar uw afspraak te komen. Lukt dit niet, dan mag u maximaal 1 begeleider meenemen.

Begeleiding Kind & Jeugd
Heeft uw kind een belangrijke afspraak bij Klimmendaal? Dan willen we u dringend verzoeken om maar met 1 begeleider aanwezig te zijn bij de behandeling van uw kind op locatie. Voor besprekingen wordt u voornamelijk digitaal uitgenodigd.

3. Klinische behandeling
Voor patienten die klinisch behandeld worden, gelden aangepaste regels voor bezoek. Heeft u als bezoeker klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Dan kunt u niet op bezoek komen.

Bezoekersbeleid Volwassenen 

 • U mag maximaal twee vaste bezoekers van 13 jaar en ouder aanwijzen.
 • U mag maximaal 1 keer per dag bezoek ontvangen tijdens één van de bezoektijden.
 • U mag per bezoek maximaal 1 van uw vaste bezoekers ontvangen. 1x per week mag er een bezoeker t/m 12 jaar meekomen met een vaste bezoeker.
 • Bezoekers dienen zich bij binnenkomst te melden bij de receptie en zich daar te legitimeren.
 • Het is belangrijk dat u 1,5 meter afstand bewaart en een mondkapje draagt op de aangewezen plekken. Als u buiten geen afstand kan bewaren (bijvoorbeeld bij het duwen van een rolstoel), dan dient u allebei een mondkapje te dragen.
 • Voor Arnhem geldt: U ontvangt uw bezoek op uw kamer of gaat met uw bezoek naar buiten. Blijf op het terrein van Klimmendaal. Het is niet toegestaan om buiten nog ander bezoek te ontvangen.
 • Voor Apeldoorn geldt: U ontvangt uw bezoek beneden of gaat met uw bezoek naar buiten met voldoende afstand van anderen. Omdat hier meerpersoonskamers zijn, is het helaas niet mogelijk om bezoek op uw kamer te ontvangen. Blijf op het terrein van Klimmendaal. Het is niet toegestaan om buiten nog ander bezoek te ontvangen.

Bezoekersbeleid Kind & Jeugd

 • U en uw kind mogen maximaal twee vaste bezoekers ouder dan 12 jaar aanwijzen.
 • Bezoekers dienen zich bij binnenkomst te melden bij de receptie en zich daar te legitimeren.
 • De vaste bezoekers mogen één keer per dag op bezoek komen, tijdens de vaste bezoektijden.
 • Er mag 1 keer per week een bezoeker onder de 12 jaar meekomen met een vaste bezoeker.
 • Het bezoek vindt altijd plaats op de kamer. Uw kind mag dus niet met bezoekers naar buiten of naar gemeenschappelijke ruimtes.

4. Sportactiviteiten
Zintens SportVariant biedt binnen de mogelijkheden een aantal sport- en beweegactiviteiten aan. Niet op alle locaties worden dezelfde activiteiten aangeboden. Dit heeft te maken met het beleid en de capaciteit van de diverse locaties waar we rekening mee moeten houden. De deelnemers zijn, of worden zo snel mogelijk, op de hoogte gebracht van de mogelijkheden per locaties. U kunt zich dan opgeven voor de activiteiten waarna u de informatie ontvangt met de specifieke tijden van sportactiviteiten per locatie.

5. Bijeenkomsten
Evenementen en bijeenkomsten op locatie gaan voorlopig niet door. Waar het kan en nodig is, vinden bijeenkomsten online plaats.

Let op: in verband met de snelle landelijke ontwikkelingen, kan deze informatie op elk moment wijzigen. Houd voor de meest actuele informatie onze website in de gaten.

6. Zwembad
Het zwembad is vanaf 16 maart 2021 weer open. Tot die tijd gaat alleen individuele hydrotherapie door. Vanaf 16 maart gelden de volgende regels:

 • Maximaal 2 therapeuten met ieder 1 revalidant mogen tegelijkertijd in het zwembad.
 • Externe zwemscholen die de zwembaden van Klimmendaal gebruiken, mogen vanaf 16 maart weer zwemles geven aan kinderen tot en met 12 jaar. We overleggen met deze scholen op welke dagen en tijden zij lesgeven.
 • Het beleid voor zwemgroepjes met kinderen tot 12 jaar die bij Klimmendaal revalideren, blijft ongewijzigd.

In alle gevallen gelden deze regels:

 • Zwemkleding moet thuis al aangetrokken worden.
 • Douchen en omkleden in de kleedruimtes op de locaties mag niet, de kleedruimtes blijven dicht.
 • Ouders wachten buiten. Na afloop van een les of therapie mag 1 ouder helpen met aankleden in het zwembad op de aangewezen plek.
 • Iedereen houdt de algemene coronaregels aan, zoals het bewaren van 1,5 meter afstand.


7. Restaurants
De restaurants in Arnhem en Apeldoorn zijn gesloten

Regels rond het mondneusmasker

Regels rond het mondneusmasker

Sinds maandag 5 oktober vragen wij patiënten, bezoekers en medewerkers een mondneusmasker te dragen bij een bezoek aan Klimmendaal. Dit geldt voor alle patiënten en bezoekers vanaf 13 jaar. Met deze maatregel geven wij gehoor aan het dringend advies van de overheid om een mondneusmasker te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes.

De mondneusmaskers moeten gedragen worden door patiënten, bezoekers en medewerkers als zij door het gebouw lopen, in de wachtruimte zitten of in de behandelruimte zijn. Een uitzondering zijn de ruimtes waar er een spatscherm is. Daar hoeft geen mondneusmasker gedragen te worden. Patiënten hoeven het mondneusmasker niet te dragen in de gymzaal, fitnesszaal of in het zwembad. Als u buiten geen afstand kan bewaren (bijvoorbeeld bij het duwen van een rolstoel) dan dient u ook allebei een mondneusmasker te dragen.

Eigen mondneusmasker
De patiënt of bezoeker mag een eigen mondneusmasker dragen. Als een patiënt of bezoeker geen eigen mondneusmasker bij zich heeft, ontvangt hij of zij deze bij binnenkomst.

Klinische patiënten
Patiënten die opgenomen zijn in de kliniek, hoeven op hun eigen kamer geen mondneusmasker te dragen, ook niet als dat een gedeelde kamer is. In het contact met andere mensen dan de kamergenoot moet het mondneusmasker wel gedragen worden.

Ziekenhuis-, school- en verpleeghuislocaties
Klimmendaal behandelt ook in gebouwen van andere organisaties, zoals scholen, ziekenhuizen en verpleeghuizen. Op deze locaties volgt Klimmendaal het beleid van deze organisaties.

Patiënten en bezoekers die geen mondneusmasker dragen, wordt verzocht het gebouw te verlaten.

Vragenlijst voor uw bezoek aan Klimmendaal

Vragenlijst voor uw bezoek aan Klimmendaal

Voorafgaand aan uw bezoek aan Klimmendaal zal een vragenlijst met u en/of uw kind worden doorgenomen. Hiermee bekijken we of u en/of uw kind van klachten heeft/hebben die kunnen wijzen op het coronavirus. Ook als begeleider van een patiënt zult u op deze manier worden gescreend.

De vragen die aan u en/of uw kind gesteld worden zijn:

1. Heeft u* last van:

 • verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) OF
 • hoesten OF
 • benauwdheid of kortademigheid in rust of bij lichte inspanning OF
 • verhoging of koorts OF
 • plotseling verlies van reuk en/of smaak?


2. Heeft u* een huisgenoot of partner die op dit moment corona of aan corona gerelateerde klachten heeft?

3. Heeft u* in de afgelopen 10 dagen contact gehad met iemand buiten uw huishouden die corona heeft?

4. Bent u* minder dan 10 dagen geleden in een oranje of rood gebied geweest? (kijk op www.nederlandwereldwijd.nl voor het actuele overzicht)

Heeft u één of meer van bovenstaande vragen met ja beantwoord of twijfelt u hierover, neem dan contact op met Klimmendaal via het telefoonnummer op de afsprakenkaart, bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur.

Heeft u alle vragen met nee beantwoord, dan kan uw afspraak gewoon doorgaan.

* Als er een begeleider met u meekomt, gelden deze vragen ook voor uw begeleider.

Uitgebreide informatie RIVM

Uitgebreide informatie RIVM

De meest actuele informatie over het coronavirus leest u op de website van het RIVM.

Vragen?
Heeft u vragen over het coronavirus? Het RIVM geeft op hun website antwoord op de meestgestelde vragen. Ook is er een landelijk telefoonnummer geopend: 0800-1351. Heeft u vragen over uw eigen gezondheid, neem dan contact op met uw huisarts.

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook