Tekstgrootte: Voorkeuren

Informatiebijeenkomst professionals 13-09-2016

Informatiebijeenkomst professionals 13-09-2016

De relatie met onze verwijzers en ketenpartners is van essentieel belang om gezamenlijk optimale en gestroomlijnde zorg te kunnen bieden aan kinderen en jeugd. Graag willen we u daarom uitnodigen voor een informatieve en interactieve avond op dinsdagavond 13 september 2016 van 19.00 tot 20.15 uur in Het Kroonpad in Apeldoorn om onze expertise met u en elkaar te delen. Het thema van de avond is: Samen gestroomlijnde zorg voor 0-4 jarigen.

Aanleiding bijeenkomst: start Dreumesgroep
Klimmendaal Apeldoorn locatie Het Kroonpad is recent gestart met een Dreumesgroep. Op basis van de hulpvragen van de ouders, brengen we het jonge kind tussen 0-4 jaar op alle ontwikkelingsdomeinen in kaart en geven adviezen en tips aan ouders. Het is een kortdurend traject van 6-8 weken. In de bijgevoegde folder leest u meer over de dreumesgroep.

De start van deze groep is voor ons aanleiding om professionals uit te nodigen voor een boeiende informatiebijeenkomst. Omdat we samen met u kwalitatief hoogwaardige en goed afgestemde zorg voor 0-4 jarigen willen bieden. De bijeenkomst bestaat uit een aantal korte workshops over inhoudelijke onderwerpen. Deze workshops worden gegeven door deskundige behandelaars van de verschillende disciplines binnen team Kind & Jeugd Klimmendaal Apeldoorn.

Inhoudelijke workshops
De onderwerpen van de workshops zijn:

  • Pre-verbaal trauma bij het jonge kind: wat is het en welke rol kan EMDR daarbij spelen?
  • Testdiagnostiek bij 0-4 jarigen: wat zijn de mogelijkheden om het jonge kind in kaart te brengen op de verschillende ontwikkelings-domeinen?
  • Inzet van voorzieningen: Wat is er mogelijk voor jonge kinderen?
  • C-BILT: een gecomputeriseerde test om het taalbegrip van kinderen in kaart te brengen met motorische beperkingen.

Daarnaast is er een interactief deel waarbij we met elkaar in gesprek gaan en bespreken hoe we de zorg voor 0-4 jarigen in de regio kunnen optimaliseren.

Datum, tijd en locatie
Wanneer: dinsdagavond 13 september 2016
Tijd: 19.00-21.15 uur
Locatie: Klimmendaal Apeldoorn locatie Het Kroonpad, Citroenvlinder 51 in Apeldoorn (dit is in het multifunctioneel gebouw Het Kristal)

Aanmelden niet meer mogelijk
De inschrijvingstermijn is inmiddels verstreken: u kunt zich niet meer aanmelden voor deze bijeenkomst.

Tot 13 september!
Team Kind & Jeugd, Klimmendaal locatie Apeldoorn

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook