Tekstgrootte: Voorkeuren

Scholingsavond jeugdartsen

Scholingsavond jeugdartsen

Op 11 juni 2015 vond de AJN-scholingsavond voor jeugdartsen plaats bij Revalidatie Medisch Centrum Groot Klimmendaal. RMC Groot Klimmendaal biedt kinderen een breed scala aan behandelmogelijkheden, zowel klinisch als poliklinisch, individueel en in groepsverband. Omdat jeugdartsen veel samenwerken met revalidatieartsen is het van belang meer te weten over elkaars werkwijze.

Bij de revalidatie van kinderen en jongeren gaat het erom voor hen een zo groot mogelijke mate van zelfredzaamheid en zelfstandigheid te bewerkstelligen. In dit verband zijn revalidatiezorg, onderwijs en opvoeding nauw met elkaar verweven. Volgens de nieuwe definitie van gezondheid gaat het om het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Dit is bij uitstek het werkgebied van zowel de jeugdarts als de revalidatiearts.

Programma
Het programma startte met een rondleiding over de klinische en poliklinische afdeling en de peutergroepen. Daarna gaf fysiotherapeut Kathalijne Schellekens informatie over de grofmotorische ontwikkeling van het jonge kind en wanneer deze afwijkend is. Vervolgens vertelde revalidatiearts Sabina Groen meer over de multidisciplinaire diagnostiek en behandeling in de therapeutische peutergroep en ouder-kindgroep. Na deze presentatie vertelde revalidatiearts Sandra te Winkel over chronische vermoeidheid en SOLK bij jongeren en de mogelijkheden van behandeling door de revalidatiearts.

Na de pauze gaf revalidatiearts Miriam Verstegen een presentatie over de behandeling van kinderen met Developmental Coördinator Disorder (DCD) en het screeningstraject Kompas. Vervolgens vertelde revalidatiearts Petra van Kampen over de ontwikkeling van het heupgewricht bij kinderen. Tot slot presenteerde revalidatiearts Sandra te Winkel onze diagnostiek en behandeling bij NAH en lichtten jeugdartsen Jasmijn van Hees en Mirjam Wouters  de rol van de jeugdarts toe bij NAH, signalering en nazorg.

Aanmelden is niet meer mogelijk
De scholingsavond vond plaats bij RMC Groot Klimmendaal aan de Heijenoordseweg 5 in Arnhem, gebouw B. Lees hier meer over de sprekers en onderwerpen van de scholingsavond.

Presentaties
Presentatie S.Groen
Presentatie NAH S.te.Winkel
Presentatie SOLK S.te.Winkel
Presentatie P.van.Kampen
Presentatie K.Schellekens
Presentatie M.Verstegen

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook