Tekstgrootte: Voorkeuren
KLIMMENDAAL-21401-Banner LinkedIn-PijnHerstel-1

Programma symposium 3 juni 2021

14:45 Digitale inloop

15:00 Openig door Martijn Kuit, Raad van Bestuur Klimmendaal

15:05 Inleiding door Sander Wehrmeijer, Physician Assistant pijnteam Klimmendaal

15:15 Lezing 1 door prof. dr. Jo Nijs

Chronische pijn: past, present & future
Chronische pijn is het meest voorkomende en duurste gezondheidsprobleem in Nederland, maar ook in Europa, Australië en de VS. Uitgebreid wetenschappelijk onderzoek bevestigt de voorname rol die leefstijlfactoren, zoals aanhoudende stress, slaapproblemen, ongezonde voeding, roken en fysieke inactiviteit  spelen bij het tot stand komen en onderhouden van chronische pijn, ondermeer bij hoofdpijn, nekpijn, artrose, rugpijn, post-chirurgische pijn, fibromyalgie en pijn na kanker. Bovendien blijken deze leefstijlfactoren de gevoeligheid van het centraal zenuwstelsel (‘centrale sensitisatie’) te versterken, waaruit we kunnen besluiten dat leefstijl het onderliggend mechanisme van chronische pijn beïnvloedt. Stress- en slaapmanagement, bewegingstherapie en voedingsinterventies zijn evidence-based onderdelen van de behandeling van chronische pijn, maar de implementatie van deze inzichten in de praktijk heeft nog een ruime progressiemarge. Daarom gaan we in deze keynote lezing dieper in op de wijze waarop therapeuten leefstijlinterventies kunnen integreren in hun behandeling voor patiënten met chronische pijn.

16:00 Lezing 2 door dr. Yanda van Rood

Confectiepak, of toch liever een maatpak? De kracht van de gepersonaliseerde verklaring
In de loop van de tijd zijn er veel verschillende verklaringen voor het ontstaan en blijven bestaan van lichamelijke klachten ontwikkeld en in de klinische praktijk gebruikt. In sommige verklaringen staan de kenmerken van de persoon centraal die kwetsbaar maken voor het ontwikkelen van lichamelijk klachten. In andere verklaringen wordt gewezen op reactie van het lichaam op stress en getoond hoe dit tot lichamelijke klachten kan leiden. Centrale sensitisatie  is een specificatie van de stress verklaring die met name veel toepassing vindt bij chronische pijn. Wat al deze verklaringen met elkaar gemeen hebben, is dat ze generiek van aard zijn. Generiek in de zin dat de verklaringen geldig worden geacht op groepsniveau, voor iedereen met aanhoudende lichamelijke klachten of voor iedereen met chronische pijn. Dit zijn de confectiepakken. Diagnostiek volgens het gevolgenmodel is een protocollaire methode om de individuele klacht specifieke in stand houdende factoren vast te stellen. De uitkomst van diagnostiek volgens het gevolgenmodel is een vicieuze cirkel, een geïndividualiseerde verklaring voor het blijven bestaan van de klachten, welke als uitgangspunt dient voor de behandeling. Dit is een maatpak. In de cirkel krijgen cognities -waaronder de herinneringen aan betekenis verlenende gebeurtenissen- emoties en gedragingen een plek, alsook de mechanismen die inzichtelijk maken hoe deze factoren het herstel verhinderen. In deze presentatie zal aan de hand van enkele voorbeelden getoond worden wat de rol van herinneringen aan onverwerkte gebeurtenissen kan zijn bij het blijven bestaan van de klacht en welke in stand houdende mechanismen daarbij een rol kunnen spelen.

16:45 Pauze

17:00 Lezing 3 door prof. dr. Andrea Evers

You get what you (don’t) expect? Hoe het placebo effect kan bijdragen aan betere zorg
Van veel reguliere behandelingen weten we niet wat de werkzame ingrediënten zijn. Zo kan het effect van een placebopil even groot zijn als bijvoorbeeld een antidepressivum of een pijnstiller.  De effecten van veel behandelingen in de gezondheidszorg worden dan ook voor een deel verklaard door andere factoren dan het middel of de behandeling zelf. Voorbeelden voor deze factoren zijn het vertrouwen dat de behandelaar uitstraalt, de verwachting die iemand ten aanzien van een behandeling heeft en eerdere ervaringen die iemand heeft met behandelingen. Al deze factoren kunnen invloed hebben op behandeluitkomsten. Met deze bevindingen wordt in de reguliere gezondheidszorg echter nog nauwelijks rekening gehouden. Dit terwijl we met behulp van deze kennis de behandelingen zouden kunnen optimaliseren en tegelijkertijd mogelijke nadelige gevolgen van behandelingen (zoals risico’s of bijwerkingen) zouden kunnen verminderen. Mensen vragen ook in toenemende mate om een actieve deelname in de beslissingen over hun behandelingen en willen hier zo veel mogelijk zelf aan bijdragen. Ook hier wordt momenteel nog nauwelijks gebruik van gemaakt, terwijl de zorgkosten en de zorgvraag toenemen. In deze lezing zal de rol van deze factoren voor gezondheid en ziekte, zoals die bij het placebo effect een rol spelen, worden behandeld. Hierbij zal ook vooral aandacht worden besteed aan de mogelijkheid om via psychologische processen direct lichamelijke processen, zoals het immuunsysteem, te beïnvloeden. Tevens wordt een inkijk gegeven welke innovatieve behandelingen hiervoor momenteel ontwikkeld worden. Hiermee kan deze kennis worden vertaald  naar toepassingen voor de reguliere gezondheidszorg.

17:45 Afsluiting

Uitgelicht_6

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook