Tekstgrootte: Voorkeuren
Banner LinkedIn

Programma

15:15 Opening door dr. ir. Martijn Kuit, bestuurder van Klimmendaal

15:30 Prof. Dr. Luciano Fasotti schetst een overview van de geschiedenis van technologische ontwikkelingen in de neuropsychologische revalidatie

15:50 Dr. Jana Klaus - Non-invasieve breinstimulatie (Engels)

In this talk, I will give a brief overview of the mechanistic workings of transcranial direct current stimulation (tDCS), a non-invasive brain stimulation method which has received much interest due to its potential to modulate cognitive performance in healthy and brain-damaged populations. I will focus on my work with healthy speakers, in which I find mixed evidence for the efficacy of this method, and give an outlook on what work still needs to be done in order for it to become a useful therapy method to alleviate language function after brain lesions.

16:15 Dr. Dirk Bertens - Brain games in de cognitieve revalidatie

De brain-gaming industrie is een ‘booming business’. Veel aanbieders beloven aanzienlijke vooruitgang op cognitief functioneren na het spelen van hun games. Er is echter ook kritiek en de waarde van de inzet in de neuropsychologische revalidatiepraktijk lijkt beperkt. In zijn presentatie zal Dirk Bertens een overzicht geven met betrekking tot de evidentie van brain games bij mensen met hersenletsel. Daarnaast zullen de resultaten van eigen onderzoek naar een nieuwe brain game gericht op het trainen van de selectieve aandacht worden gepresenteerd. Tot slot wordt er vooruitgekeken: in samenwerking met drie game ontwikkelaars ontwikkelt en evalueert Klimmendaal een nieuwe set van brain games gebaseerd op nieuwe principes en gericht op toepassing in de behandeling van mensen met hersenletsel.

Pauze

17:10 Prof. Dr. Roy Kessels - Neuropsychologische diagnostiek 3.0

Binnen de klinische neuropsychologie wordt veel gebruik gemaakt van klassieke papier-en-pentaken, die vaak al dateren uit de jaren 40 van de vorige eeuw. Dit in tegenstelling tot de cognitieve neurowetenschappen, waar veelal gebruik wordt gemaakt van specifieke computertaken, die vaak ook veel gedetailleerder cognitieve processen in kaart kunnen brengen. In deze presentatie staat de vraag centraal waarom dergelijke paradigma’s moeilijk hun weg naar de klinische praktijk vinden, terwijl het gebruik van apps juist mogelijkheden geeft voor dit soort taken in de revalidatie. Ik zal 6 uitdagingen bespreken die de implementatie van cognitief-neurowetenschappelijke taken in de klinische praktijk belemmeren. Klinisch neuropsychologen en cognitieve neurowetenschappers zouden daarom meer samen moeten werken om valide en innovatieve paradigma’s te ontwikkelen die ook in de klinische praktijk gebruikt kunnen worden.

17:35 Dr. Tanja Nijboer - Innovatieve methoden en technologie in het cognitief onderzoek

Na hersenletsel komen cognitieve klachten in het dagelijks leven vaak voor. In veel gevallen wordt dan een neuropsychologisch onderzoek aangevraagd om te achterhalen of en zo ja, in welke cognitieve domeinen stoornissen te vinden zijn. Het komt vaak voor dat die cognitieve klachten niet op het neuropsychologisch onderzoek terug te vinden zijn. Een van de mogelijke oorzaken zou kunnen zijn dat het neuropsychologisch onderzoek is gericht op een maximale prestatie onder ideale omstandigheden. Dat is in het dagelijks leven zelden het geval. In ons onderzoek werken we toe naar andere manieren om cognitieve vaardigheden in kaart te brengen. In deze lezing zal de mogelijke meerwaarde van een digitaal neuropsychologisch onderzoek naar voren komen. Ook zal er aandacht worden besteed aan het inzetten van virtual reality simulaties in de diagnostiek.

18:00 Afsluiting en borrel

Uitgelicht_6

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook