Tekstgrootte: Voorkeuren
linkedinbanner

Programma

14:30 Opening en inleiding door dr. Dirk Bertens

14:45 Keynote speaker: prof. Jonathan Evans

Technology supported rehabilitation for executive dysfunction.
Impairments in prospective memory and task management are common following frontal lobe damage. Models of frontal lobe based executive functions highlight their contribution to the planning, initiation, monitoring and regulation of actions required to complete activities effectively. Clinical guidelines recommend use of meta-cognitive training strategies to improve everyday executive function. This presentation will discuss the contribution that technology can make in combination with meta-cognitive training strategies such as Goal Management Training to support improved prospective remembering, initiation and task completion. I will also talk about our work on the development of ApplTree, a reminding app designed to support prospective remembering in people with cognitive impairment.

15:30 Dr. Frank Jonker

Tijdens dit symposium zal er worden stil gestaan bij holistische kijk op de neuropsychiatrische stoornissen en specifiek op de gedragsproblemen volgende op frontaal letsel. Kan je als neuropsycholoog de cognitieve stoornissen zomaar koppelen aan gedragsproblemen? Wat is de rol van psychische stoornissen na NAH? U zult aan de hand van een model en casuïstiek worden meegenomen hoe de klinische neurodiagnostiek kan bijdagen als een (deel)verklaring van deze gedragsproblemen. 

Pauze

16:30 Dr. Loes van Aken

Een intelligente blik op neuropsychologie?
Hoewel elke neuropsycholoog vrijwel dagelijks te maken heeft met het begrip executieve functies (ook wel EF genoemd), is er weinig overeenstemming over wat EF precies betekent én hoe we dit het beste kunnen meten. In mijn presentatie probeer ik de neuropsychologie van EF beter te begrijpen door gebruik te maken van een heel ander denkkader over cognitie, namelijk de intelligentietheorie. Ik zal ingaan op hoe modellen over intelligentie en EF zich tot elkaar verhouden, als ook welke implicaties dit heeft voor ons toekomstig neuropsychologisch onderzoek.

17:00 Prof. dr. Joke Spikman

In mijn verhaal zal ik ingaan op hoe stoornissen in sociale cognitie zich op gedragsniveau kunnen manifesteren, in welke neurologische patientengroepen dergelijke stoornissen voorkomen, en welke behandelingen effectief zijn, dat wil zeggen, leiden tot verbeteringen in sociaal functioneren. 

Uitgelicht_6

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook