Tekstgrootte: Voorkeuren

Psychomotorisch therapeut (PMT)

Psychomotorische therapie (PMT)  kan deel uit maken van de behandeling die u binnen Klimmendaal kunt volgen. Deze behandeling wordt verzorgd door de bewegingsagogen/ psychomotorisch therapeuten. Om duidelijk te krijgen wat de therapie inhoudt, volgt hier een uitleg en overzicht van de mogelijkheden. 

Samen met u wordt gekeken naar de aard en de oorzaak van uw klachten, waarnaar vervolgens op grond van de diagnose en de hulpvraag een behandelplan wordt opgesteld. Vanuit het doen, het ervaren leert u lichaamssignalen, gevoelens, emoties en gedragspatronen te herkennen en te begrijpen en uw klachten en problemen anders te benaderen. De behandeling is gericht op actuele situaties en/of gebeurtenissen uit het verleden en de hiermee verbonden gedragspatronen en conflicten in het heden. 

Er wordt individueel of in groepen gewerkt in een zaal, waarbij het niet uitmaakt of u sportief bent of niet. Aangrijpingspunt is uw persoonlijke ervaring en beleving. Niet de prestatie doet ertoe, wel het persoonlijke leerproces.

Afhankelijk van de problemen of klachten worden keuzes gemaakt en accenten gelegd:

  • Leren en oefenen van vaardigheden. Bijvoorbeeld het leren en oefenen van sociale vaardigheden.
  • Experimenteren met nieuw gedrag en ervaren wat de effecten daarvan zijn in het contact met anderen. Door de ervaringen kan men zich beter, sterker en vrijer gaan voelen.
  • Inzicht krijgen in het ontstaan van klachten en vroegere belastende ervaringen een plek geven. Binnen PMT als  ervaringsgerichte therapie is het van belang met gevoelens die uit het verleden stammen en het hier en nu beïnvloeden bijvoorbeeld door spanning te leren loslaten of mee omgaan.

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook