Tekstgrootte: Voorkeuren

Arbeidsadviseur

U krijgt te maken met de arbeidsadviseur als u tijdens uw revalidatietraject vragen heeft over uw werk of uw terugkeer naar (ander) werk. De arbeidsadviseur is binnen Klimmendaal werkzaam bij de afdeling Zintens die bestaat uit gespecialiseerde deskundigen op het gebied van werk en vitaliteit.

De arbeidsadviseur begeleidt u in uw weg naar werk met concreet advies. Hiervoor wordt in de eerste weken van uw behandeling eerst een arbeidsscan afgenomen. Dit is een gesprek om uw arbeidssituatie in kaart te brengen en advies te geven over een mogelijk vervolg. Daarna kan tijdens uw behandeling een onderzoek naar uw arbeidsmogelijkheden plaatsvinden  Dit onderzoek heet assessment arbeid en bestaat uit diverse testopdrachten binnen een afgebakende periode van vijf weken. De arbeidsadviseur wordt hierin bijgestaan door de arbeidsonderzoeker.

Het assessment arbeid geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige werkmogelijkheden. De arbeidsadviseur helpt u dit inzicht om te zetten in concrete stappen op weg naar werk. Indien nodig overlegt de arbeidsadviseur met uw behandelteam, bedrijfsarts of werkgever. De arbeidsadviseur heeft tevens kennis van relevante sociale wet- en regelgeving, zodat u ook bij hem terecht kunt voor vragen over bijvoorbeeld uw verzuim en werkhervatting.

Meer informatie over de dienstverlening van Zintens leest u op de aparte website van Zintens.

 

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook