Tekstgrootte: Voorkeuren

Arbeidsrevalidatie


Werk vormt voor veel mensen een belangrijk onderdeel van hun leven. Wanneer er door ziekte of een ongeval veranderingen ontstaan, kan werk minder vanzelfsprekend zijn. De afdeling arbeidsrevalidatie (Zintens) van Klimmendaal kan u dan ondersteunen. Van onderzoek naar uw huidige functioneren en de (terugkeer)mogelijkheden in werk, tot begeleiding op uw werkplek zelf.

Een belangrijke taak van arbeidsrevalidatie is het onderzoek naar uw arbeidsmogelijkheden. Dat gebeurt in een assessment arbeid. Dit is een praktijkgericht onderzoek naar uw huidige mogelijkheden en beperkingen op het gebied van werk. Het doel van het assessment is om u en alle andere betrokkenen duidelijkheid te verschaffen over wie u op dit moment bent op het gebied van werk en welke factoren hierbij een rol spelen in uw huidige functioneren.

Heeft u vragen over werk en inkomen? Raadpleeg dan uw behandelteam, met name uw ergotherapeut en maatschappelijk werkende. Zij kunnen u zonodig en op het juiste moment doorverwijzen naar afdeling arbeidsrevalidatie (Zintens). Wanneer u verwezen wordt voor arbeidsrevalidatie vanuit uw behandelteam, gaat uw contactpersoon van deze afdeling onderdeel uitmaken van het totale behandelteam.

Een deel van deze ondersteuningsmogelijkheden vormen onderdeel van uw totale revalidatiebehandeling bij Klimmendaal, en worden door de zorgverzekeraar gefinancierd. Wanneer er nog behoefte is aan vervolgbegeleiding na de behandeling, is uw werkgever of uitkerende instantie hiervoor verantwoordelijk, zowel financieel als inhoudelijk.

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook