Tekstgrootte: Voorkeuren

Parkinson: Patiënt Educatie Programma Parkinson (PEPP)


Het hebben van de ziekte van Parkinson heeft niet alleen lichamelijke, maar ook psychologische en sociaal-emotionele gevolgen. We zien vaak dat de ziekte leidt tot een sociaal isolement en dat er beperkingen ontstaan die een zinvolle dagbesteding of werk in de weg staan. Ook kunnen relationele veranderingen en gevoelens van schuld of schaamte, stress, angst en depressie ontstaan. De ziekte heeft daarmee een grote weerslag op de kwaliteit van leven van de patiënt én van de partner.

In Europees verband is daarom het Patiënt Educatie Programma Parkinson (PEPP) ontwikkeld, dat zich specifiek richt op deze psychologische en sociaal-emotionele gevolgen.

Doel van het programma
Het Patiënt Educatie Programma Parkinson heeft een positieve insteek: het richt zich op dat wat de patiënt nog wél kan ondanks zijn of haar beperkingen. Het doel van het PEPP is dat de patiënt én diens partner beter om kunnen gaan met de gevolgen van de ziekte. Dit wordt bereikt door:

  • het aanbieden van methoden om beter om te leren gaan met de symptomen van de ziekte van Parkinson.
  • het aanbieden van strategieën om beter om te leren gaan met de gevolgen van activiteitsbeperkingen (zoals sociaal isolement, stress en depressie).
  • het aan de partner aanbieden van methoden om beter om te leren gaan met de rol van zorggever.

In de bovenstaande film toont één van onze patiënten u het belang van revalidatie in zijn leven. Meer patiëntervaringen kunt u via deze link bekijken op ons Youtubekanaal.

Folder

Meer informatie kunt u vinden in de folder. Klik op het icoon hiernaast en download de folder in PDF formaat.

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook