Tekstgrootte: Voorkeuren

NAH: Brain Integration Programma


Het Brain Integration Programma (BIP) is bedoeld voor mensen met een NAH die in een latere fase maatschappelijk vastlopen danwel dreigen vast  te lopen. Meestal is er bij deze doelgroep sprake van het zogenaamde ‘uitgerevalideerd’ zijn wat betreft de primaire revalidatieperiode. Men heeft hierin gewerkt aan basisvaardigheden, zoals  lopen, arm-handfunctie, spreken, dagelijkse activiteiten en cognitie. Wanneer blijkt dat op deze gebieden geen winst meer te behalen valt, wordt de revalidatie vaak afgesloten. Het proces van maatschappelijke participatie moet dan nog beginnen. In een aantal gevallen is er wel sprake van maatschappelijke reïntegratie, maar is er een door een wijziging in omstandigheden sprake van een verstoord evenwicht.

Het Brain Integration Programma is holistisch van opzet, dit wil zeggen dat Klimmendaal er vanuit gaat dat het voor iemand met een niet-aangeboren hersenletsel belangrijk is te functioneren in een sociaal systeem waarbij alle levensgebieden op elkaar zijn afgestemd.

Hoofdlijnen van het programma

  • Wonen: al dan niet begeleid
  • Zinvolle dagbesteding: al dan niet betaald werk, andere vormen van dagbesteding
  • Sociaal en emotioneel welbevinden: sociale contacten, relaties, verwerking, cognitieve vaardigheden

Uit ervaring blijkt dat de relatie tussen deze deelgebieden van groot belang is om harmonieus te kunnen leven. Een verandering op het ene gebied heeft direct effect op het functioneren op de andere gebieden. Het Brain Integration programma beoogt voor patiënten met een niet-aangeboren hersenletsel een systeem te bouwen, waarbij de onderlinge levensgebieden op elkaar zijn afgestemd.

In de bovenstaande film toont één van onze patiënten u het belang van revalidatie in zijn leven. Meer patiëntervaringen kunt u via deze link bekijken op ons Youtubekanaal.

Link: 448

Meer informatie kunt u vinden in de folder. Klik op het icoon hiernaast en download de folder in PDF formaat.
 

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook