Tekstgrootte: Voorkeuren

‘Eén Kind-Eén plan' (EKEP)

Klimmendaal werkt samen met De Onderwijsspecialisten op de scholen Lichtenbeek (Arnhem), Het Kroonpad (Apeldoorn), Mariëndael (Doetinchem) en Anne Flokstraschool (Zutphen).

Op deze plekken bieden we samen onderwijs en revalidatie aan kinderen van 4 tot en met 13 jaar met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan langdurig zieke kinderen. Dus: onderwijs en revalidatie onder een dak! We noemen dit samenwerkingsverband Eén kind-Eén plan (EKEP). Ons doel is uw kind zo te onderwijzen, begeleiden en behandelen, dat hij of zij zo zelfstandig mogelijk kan leven en eigen keuzes maakt, nu en in de toekomst.

‘Eén kind-Eén plan' (EKEP)
EKEP staat voor een praktische uitwerking van de nauwe samenwerking tussen school, revalidatie en ouder(s)/verzorger(s). Hierin staat precies hoe de school, revalidatie en ouders samenwerken om de leerling zo goed mogelijk te begeleiden. Alle hulpvragen, doelstellingen en afspraken worden in het plan vastgelegd. Het plan wordt periodiek besproken.

De hulpvragen van u en uw kind zijn hierbij steeds ons uitgangspunt. Als ouders kunt u daarom altijd vragen stellen over de ontwikkeling van uw kind. Ook heeft u een belangrijke stem bij het maken van keuzes in het onderwijs- en revalidatieaanbod. Zo geeft u mede richting aan het ontwikkelingsproces van uw kind. De spil in EKEP is de onafhankelijke procescoördinator. De procescoördinator is ook de voorzitter van de EKEP-besprekingen. In deze gesprekken stemmen alle betrokkenen samen alle doelen en afspraken voor kind, ouder, onderwijs, zorg en revalidatie af.  

De therapieën vinden onder schooltijd plaats in het schoolgebouw. Een vast team behandelaars van Klimmendaal voert deze uit, onder leiding van een revalidatiearts.

De EKEP Oudermap
Op de Website van SO Lichtenbeek vindt u de EKEP-oudermap. Daarin staat informatie over de EKEP-bespreking, uitleg over het EKEP-formulier, het Ontwikkelings Perspectief Plan (OPP) en Capaciteiten Profiel (CAP), informatie over therapie op school en algemene voorwaarden van Klimmendaal. Verder vindt u er ook veel uitleg over veel gebruikte testen en onderzoeken binnen de revalidatiebehandeling. Daarnaast is er ook een overzicht van interessante websites op het gebied van diagnoses, patiëntenverenigingen, hulpverlenende instanties, vrijetijdsbesteding, sport of vakanties.

>> EKEP-Oudermap bekijken

Vragen?
Heeft u vragen over EKEP? Dan kunt u die stellen aan de procescoördinator(en) van de school van uw kind.

 

 

 

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook