Tekstgrootte: Voorkeuren

Ambulante begeleiding

Uw kind heeft de leeftijd van vier jaar bereikt en u wilt kiezen voor een reguliere school in de eigen omgeving. U kunt dan gebruik maken van Ambulante Begeleiding. Een ambulant begeleider is iemand die gespecialiseerd is in de begeleiding van scholieren met een beperking, handicap of chronische ziekte op een ‘gewone’ school.

U heeft daarbij recht op Leerling Gebonden Financiering (LGF):  een (figuurlijke) Rugzak met geld. Hiermee kunt u, in nauw overleg met de school, zaken regelen om uw kind goed te laten functioneren. Vanuit de Rugzak kan onder meer de Ambulante Begeleiding worden ingehuurd en kan de school de nodige aanpassingen maken voor de leerling.

In Gelderland biedt het Regionaal Expertise Centrum (REC) Groot Gelre onderwijs en ambulante begeleiding aan leerlingen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en langdurig zieke leerlingen in de leeftijd van 4 - 20 jaar. Ambulante Begeleiding is ondersteuning vanuit het REC aan reguliere of speciale basisscholen en aan scholen voor voortgezet onderwijs. Het doel van ambulante dienstverlening is de leerling die extra zorg nodig heeft zo goed mogelijk laten functioneren in het regulier onderwijs. Een belangrijke taak van de dienst Ambulante Begeleiding is het begeleiden en ondersteunen van de leerkracht en het schoolteam. Gespecialiseerde medewerkers begeleiden leerlingen en ondersteunen en adviseren ouders en de school door hun kennis en ervaring van het speciale onderwijs over te brengen naar het reguliere onderwijs. 

Kijk voor meer informatie over ambulante begeleiding, de werkwijze en de indicatiestelling op www.recgrootgelre.nl.

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook