Tekstgrootte: Voorkeuren

Privacyreglement

Klimmendaal gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van haar patiënten. Deze vertrouwelijke informatie wordt beschermd door een gedegen informatiehuishouding die vastgelegd is in ons privacyreglement. Dit reglement is een aanvulling op de bescherming van uw persoonsgegevens door de wetgever. Een voorbeeld daarvan is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Het reglement is opgebouwd uit de volgende onderwerpen:

 1. Inleiding
 2. Begripsbepalingen
 3. Reikwijdte van deze regeling
 4. Doel van de Persoonsregistratie
 5. Geheimhoudingsplicht
 6. De aard van de persoonsgegevens
 7. De verwerking van Persoonsgegevens
 8. Bewaartermijn
 9. Toestemming
 10. Rechten van de patiënt
 11. Toegang tot persoonsgegevens
 12. Gegevensverstrekking aan derden
 13. E-mail en andere digitale manieren van communiceren
 14. Autoriteit Persoonsgegevens en Meldplicht datalekken
 15. Functionaris Gegevensbescherming
 16. Sancties
 17. Cameratoezicht
 18. Klachten
 19. Looptijd en inwerkingtreding
 20. Meldingen bij Autoriteit Persoonsgegevens
Link: 2580

Meer informatie over de bewaking van uw privacy kunt u vinden in het reglement. Klik op het icoon hiernaast en download het volledige reglement in PDF formaat.

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook