Tekstgrootte: Voorkeuren

Kom-Pas

Goed meekomen op school, vriendjes hebben en lekker spelen: dat lijkt voor elk kind vanzelfsprekend. Soms verloopt de ontwikkeling van een kind echter niet vanzelf. Dit kan zowel thuis als op school tot problemen leiden, zoals niet goed mee kunnen komen in de klas, onhandig zijn, gedragsproblemen hebben of moeilijk kunnen smenspelen. Als u als ouder of leerkracht het gevoel hebt dat er misschien iets aan de hand is met een kind, biedt Klimmendaal Kom-Pas.

Wat is Kom-Pas?
Kom-Pas is een screeningstraject voor kinderen waarover binnen het reguliere of speciale onderwijs zorgen bestaan. We kunnen in dit traject in korte tijd vanuit verschillende invalshoeken in kaart brengen wat er aan de hand is met een kind. Op basis van de screening geven we een concreet advies over de gewenste begeleiding en behandeling, zowel thuis als op school, zodat elk kind optimale kansen krijgt om zich te ontwikkelen.

Voor wie is Kom-Pas bedoeld?
Kom-Pas is er voor kinderen van drie tot en met twaalf jaar met een (vermoeden van een) motorische beperking en/of een ontwikkelingsachterstand op meerdere gebieden, die ook op school tot uiting komt. Problemen kunnen bijvoorbeeld ontstaan op het gebied van cognitie, motoriek, communicatie, gedrag of de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen met deze problemen worden thuis en op school snel overvraagd, waardoor ze gefrustreerd of onzeker kunnen worden. Kom-Pas kan duidelijkheid bieden over wat een kind nodig heeft aan ondersteuning, zowel in de klas als in de thuissituatie.

Link: 2437

Meer informatie hierover kunt u vinden in de folder. Klik op het icoon hiernaast en download de folder in PDF formaat.

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook