Tekstgrootte: Voorkeuren

Ergotherapeut

Het doel van de ergotherapeut is u weer in staat te stellen zo zelfstandig mogelijk te functioneren in uw eigen leef-, woon- en werkomgeving. De behandeling is erop gericht om concrete, alledaagse handelingen (weer) mogelijk te maken. De behandeling van kinderen is erop gericht de motorische en cognitieve* ontwikkeling van het kind te begeleiden. Hierbij zijn belangrijke aandachtsgebieden: spelen, het naar school gaan en alledaagse activiteiten zelf leren uitvoeren.

Dagelijkse handelingen kunnen belemmerd worden door onder andere problemen met bewegen, onthouden, organiseren of waarnemen. De ergotherapeut begeleidt u in het (opnieuw) aanleren van deze handelingen, eventueel op een andere manier dan eerst. Soms is het nodig hiervoor hulpmiddelen of aanpassingen te leren gebruiken. De ergotherapeut adviseert bij de keuze van (rol)stoelen, woningaanpassingen en andere voorzieningen.

*cognitieve ontwikkeling wil zeggen: ontwikkeling die betrekking heeft op geheugen, aandacht, handelen, begrijpen e.d.

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook