Tekstgrootte: Voorkeuren

Klachtenregeling

Klimmendaal streeft ernaar een zodanige sfeer te creëren, dat patiënten ruimte voelen om dreigende of gerezen problemen omtrent hun behandeling aan de organisatie kenbaar te maken. Deze sfeer kenmerkt zich door een open en constructieve houding tussen de patiënten en ons revalidatiecentrum om tot oplossing van problemen te komen. Een dergelijke cultuur moet eraan bijdragen dat dreigende conflicten en/of ongewenste situaties al in een vroeg stadium bespreekbaar gemaakt worden en tot een oplossing worden gebracht of, liever nog, worden voorkomen.

Tijdens de behandeling op Klimmendaal van uzelf, uw partner of uw kind kan het voorkomen dat u vragen heeft over de gang van zaken. Met uw vragen kunt u altijd terecht bij de verschillende medewerkers van ons centrum. Als u geen bevredigend antwoord op uw vragen krijgt en u een gevoel van onvrede of zelfs ongenoegen overhoudt, kunt u trachten dit bespreekbaar te maken met de medewerkers van Klimmendaal die zijn betrokken bij de behandeling.

Er kunnen echter omstandigheden zijn dat u uw probleem niet met degene die het aangaat kunt of wilt bespreken. U kunt indien u dat wenst in dat geval de klachtenfunctionaris raadplegen hoe u in uw situatie het beste kunt handelen en/of welke procedure u kunt volgen. Onze klachenfunctionaris is van het Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR) en is daarmee onafhankelijk. U kunt uw klacht ook rechtstreeks indienen bij de klachtencommissie.

U bereikt klachtenfunctionaris Marieke Ubbink via:
Telefoon: (06) 19 46 23 52
E-mail: m.ubbink@hetlsr.nl

U bereikt de klachtencommissie via:
Adres: Postbus 9044, 6800 GG Arnhem
Telefoon: (026) 35 26 866
E-mail: klacht.patient@klimmendaal.nl

Meer informatie kunt u vinden in één van de onderstaande folders. Klik op een icoon hieraast en download de folder van uw keuze in PDF formaat.

Cliëntvertrouwenspersoon
Cliëntvertrouwenspersoon
Klachtenregeling
Klachtenregeling

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook