Tekstgrootte: Voorkeuren

Patiënttevredenheid

Bij Klimmendaal staat de zorgvraag van u als patiënt centraal. We proberen continu de zorg- en dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Om te kunnen nagaan in welke mate dat gelukt is, verzamelt Klimmendaal op verschillende manieren en momenten feedback van patiënten.

Doelgroepgebonden evaluaties
Regelmatig worden binnen bepaalde groepen patiënten onderzoeken gedaan. Dit gebeurt o.a. door middel van enquêtes, spiegelgesprekken en focusgroepen.

Patiëntenbijeenkomst kliniek
Eén keer per maand wordt voor klinisch opgenomen patiënten een gespreksbijeenkomst georganiseerd. Hier wordt met de patiënten gesproken over praktische zaken en opmerkingen rondom het klinisch verblijf. Veiligheid is hierbij een vast onderwerp.

Jaarlijkse thematische enquête
Elk jaar wordt er een thema-enquête gehouden onder alle patiënten. Het thema hiervoor wordt aangedragen door de Cliëntenraad.

Doorlopende landelijke meting
Alle patiënten ontvangen binnen tien dagen na hun ontslag een vragenlijst per e-mail van de landelijke brancheorganisatie Revalidatie Nederland.

Klantsuggestiekaarten
Op alle locaties zijn op folderrekken, balies en in wachtruimtes de klantsuggestiekaarten ‘Denkt u met ons mee?’ beschikbaar. Hierop kunt u feedback, tips en opmerkingen noteren. U kunt deze kaart ook online invullen.

Kwaliteitsvenster
Ziekenhuizen, umc's en revalidatiecentra in Nederland willen open zijn over hun kwaliteit van zorg. Daarom hebben ziekenhuizen het Kwaliteitsvenster ontwikkeld, voor patiënten en andere geïnteresseerden. Patiënten kunnen in één oogopslag zien hoe hun zorginstelling scoort op een bepaald onderwerp ten opzichte van eerdere jaren, een landelijke gemiddelde en/of de norm. Ga naar het Kwaliteitsvenster

ZorgkaartNederland
ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. Op ZorgkaartNederland kunt u wettelijk erkende zorgverleners en instellingen als ziekenhuizen en zorgcentra vinden en waarderen. Met uw waardering helpt u anderen om hun zorgaanbieder te kiezen. Ook voor zorgaanbieders is uw waardering nuttig. Zij lezen waarover u tevreden bent en wat nog beter kan.
Plaats uw waardering op ZorgkaartNederland

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook