Tekstgrootte: Voorkeuren

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene zaken binnen Klimmendaal, op het handelen van de Raad van Bestuur en op het door de Raad van Bestuur gevoerde beleid. De Raad van Toezicht treedt op namens de organisatie als werkgever van de leden van de Raad van Bestuur. Daarnaast adviseert de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur en functioneert als klankbord hiervoor. Bij de vervulling van deze taak richt de Raad van Toezicht zich naar het organisatiebelang in relatie tot het maatschappelijk belang.

De Raad van Toezicht vergadert ongeveer zeven keer per jaar. Daarnaast is er twee keer per jaar overleg met de Ondernemingsraad en jaarlijks met de Cliëntenraad en het bestuur van de Medische Staf. Een lid van de Raad van Toezicht is op voordracht van de Ondernemingsraad benoemd, een ander lid op voordracht van de Cliëntenraad.

Op dit moment bestaat de Raad van Toezicht van Klimmendaal uit de volgende leden:

  • Dhr. dr. G.S.J. Bunnik
  • Prof. dr. J.A. Roukema
  • Dhr. P.A.M. Thijssen
  • Dhr. drs. M.A. Imkamp
  • Mw. drs. L.C.I. Nuhaan

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook