Tekstgrootte: Voorkeuren

Kwaliteit & Veiligheid

Afbeelding: HKZ-VMS

Kwaliteit en Veiligheid maken binnen Klimmendaal deel uit van alle activiteiten die we ondernemen.

De juiste dingen doen en de dingen juist doen
Wij zorgen ervoor dat we op de hoogte zijn en blijven van wát de juiste dingen zijn, zoals landelijke richtlijnen, bewezen effectieve behandelmethodes, geldende normen en regelgeving. We maken afspraken over hoe we die binnen de behandelprocessen uitvoeren. We evalueren voortdurend óf het gebeurt en wat de resultaten zijn. Op basis van die informatie voeren we vervolgens verbeteracties uit. 

Binnen Klimmendaal vinden we veiligheid in de zorg erg belangrijk en doen we ons best om incidenten en calamiteiten te voorkomen. Alle incidenten of situaties die de veiligheid voor een patiënt of een medewerker in gevaar brengen worden achteraf gemeld en geanalyseerd door medewerkers. Ook kijken we vooruit waar de risicovolle momenten in onze werkprocessen zitten, om die op voorhand al weg te nemen. De terugkoppeling van patiënten, meldingen van incidenten, klachten of onveilige situaties maar ook tips en suggesties zijn daarbij belangrijke informatiebronnen. 

Klimmendaal is gecertificeerd: HKZ en VMZ
Klimmendaal is in het bezit van een HKZ- en een VMS-certificaat. Hiermee voldoet de organisatie een de kwaliteits- en veiligheidsnormen die aan revalidatiecentra worden gesteld.

Calamiteiten
Een calamiteit in de patiëntenzorg is volgens de Wkkgz een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van een cliënt of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid.

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook