Tekstgrootte: Voorkeuren

11-04-2014Nieuwe polikliniek Kinderrevalidatie Doetinchem

Nieuwe polikliniek

RMC Groot Klimmendaal heeft op 7 maart een polikliniek Kinderrevalidatie geopend in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Hierdoor kunnen voortaan alle kinderen en jongeren van 0 tot 20 jaar in de regio West-Achterhoek gebruikmaken van onze medisch specialistische revalidatiebehandelingen. Daarnaast kan RMC Groot Klimmendaal door de nieuwe polikliniek intensiever samenwerken met huisartsen, specialisten en andere zorgorganisaties in de regio.

Hoe werkt de nieuwe polikliniek?
U verwijst uw jonge patiënt naar de polikliniek Kinderrevalidatie van RMC Groot Klimmendaal in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem voor een eerste consult met onze revalidatiearts Inge Briedé. De revalidatiearts bepaalt tijdens dit consult op de polikliniek het verdere verloop van de revalidatiebehandeling.

Het kan bijvoorbeeld gaan om een poliklinische observatie of een complexere behandeling die vervolgens door ons multidisciplinaire team in de Scholengemeenschap Mariëndael aan de Oude Rozengaardseweg in Doetinchem wordt uitgevoerd. Daarnaast kan de revalidatiearts bij bijzonder complexe gevallen het multidisciplinaire team van onze hoofdvestiging inschakelen voor specifieke expertise zoals gangbeeldanalyse of bovenste extremiteitanalyse. Onze multidisciplinaire teams bestaan altijd uit een kinderrevalidatiearts samen met verschillende paramedici, zoals een fysiotherapeut, logopedist, psycholoog, etc.

Wat is nieuw?
Kinderen tussen de 0 en 4 jaar konden voorheen al bij RMC Groot Klimmendaal terecht voor hun revalidatiebehandeling op onze locatie De Trein in Terborg. Daarnaast werd er ook al poliklinische revalidatiebehandeling gegeven op onze locatie in de Scholengemeenschap Mariëndael in Doetinchem aan kinderen van 0-12 jaar. Door de komst van de nieuwe polikliniek in het Slingeland ziekenhuis kunnen voortaan alle kinderen van 0 tot 20 jaar in de regio Achterhoek van ons medisch specialistische aanbod gebruik maken.

Intensievere samenwerking in Doetinchem en regio Achterhoek
De nieuwe polikliniek is het startschot van een intensievere samenwerking tussen RMC Groot Klimmendaal en verschillende zorgaanbieders in de regio. Naast de bestaande samenwerking met organisaties als MEE, Zozijn en de Koninklijke Kentalis zijn er nieuwe initiatieven in aantocht. Zo realiseert RMC Groot Klimmendaal samen met Penders Voetzorg een schoenenspreekuur in Doetinchem voor jonge cliënten die inlegzooltjes of speciaal schoeisel nodig hebben. Daarnaast bezoekt de kinderrevalidatiearts op verwijzing van de kinderarts of huisarts kinderen met bewegingsproblemen binnen kinderdagcentra in de Achterhoek.

Contactgegevens voor huisartsen:
Voor meer informatie of persoonlijke overleg over uw verwijzing, kunt u contact opnemen met onze revalidatiearts via het secretariaat van de polikliniek Kinderrevalidatie, telefoon (0314) 32 92 54. Verwijzing is mogelijk via Zorgdomein of als u dat prettiger vindt per brief of fax via de volgende gegevens: Slingeland Ziekenhuis, Afd. polikliniek Kinderrevalidatie, Route 98, Postbus 169, 7000 AD Doetinchem, fax (0314) 32 97 73.

Contactgegevens voor specialisten:
Voor meer informatie of persoonlijke overleg over uw verwijzing, kunt u contact opnemen met onze revalidatiearts via het secretariaat van de polikliniek Kinderrevalidatie, telefoon 0314- 32 92 54. Verwijzing is mogelijk via de gebruikelijke beveiligde digitale weg binnen het ziekenhuis. Indien nodig kunt u ook verwijzen via de volgende gegevens: Slingeland Ziekenhuis, Afd. polikliniek Kinderrevalidatie, Route 98, Postbus 169, 7000 AD Doetinchem, fax (0314) 32 97 73.

Wordt verwacht
Binnenkort openen we ook een polikliniek in Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Hierover leest u meer in de volgende nieuwsbrief.

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook