Tekstgrootte: Voorkeuren

03-09-2018Vanaf 1-9-2018: BIG-registratie Physician Assistants

Vanaf 1-9-2018: BIG-registratie Physician Assistants

Bij Klimmendaal zijn zes Physician Assistants en één Physician Assistant-in-opleiding werkzaam. De belangrijkste taken van de Physician Assistants bij Klimmendaal zijn het houden van spreekuren, behandelplannen opstellen en patiëntenzorg coördineren. De taken van de Physician Assistants zijn binnen Klimmendaal afgestemd met de revalidatiearts van het team. Ze zijn elk verantwoordelijk voor hun eigen handelen.

BIG-registratie Physician Assistants 
Met ingang van 1 september 2018 zijn Physician Assistants officieel BIG-geregistreerd. Dit betekent dat zij een wettelijk beschermde beroepstitel hebben. Alleen wie in het BIG-register is ingeschreven is door de wet bevoegd om deze beschermde titel te voeren. Ook betekent dit dat zij zelfstandige bevoegdheid hebben voor het uitvoeren van bepaalde voorbehouden handelingen en onder het tuchtrecht vallen. Voorbehouden handelingen zijn risicovolle, medische handelingen die alleen bevoegde zorgverleners mogen uitvoeren.

Waarom een Physician Assistant?
Uit onderzoek blijkt dat een Physician Assistant kan bijdragen aan verdere verbetering van de zorg. Medisch specialisten kunnen zich zo meer richten op het bieden van complexe zorg. Een Physician Assistant heeft brede medische kennis en vaardigheden. In Nederland zijn meer dan twaalfhonderd Physician Assistants aan het werk en dat aantal groeit.

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook