Tekstgrootte: Voorkeuren

04-07-2019Stilstaan en vooruitkijken op de samenwerking rond de oncologische patiënt

Afbeelding: D98IvY5W4AACaZF

Op 25 juni vond het Symposium Netwerk Oncologie Midden Gelderland plaats. Hierbij kwamen zorgverleners uit de hele regio bij elkaar om terug te blikken en vooruit te kijken. Thema’s die aan de orde kwamen waren oncologische revalidatie, lokale netwerken, keten van Rijnstate, de Verwijsgids Kanker van het IKNL en Integrative Medicine. Het symposium werd georganiseerd door Rijnstate, IKNL, Klimmendaal, Oncologie netwerk Midden Gelderland en Proscoop.

De kracht van samenwerking
In zijn welkomstwoord benadrukte Arie Jongejan, directeur/bestuurder van Proscoop de kracht van de samenwerking en de grote ontwikkeling die het netwerk de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. De samenwerking tussen eerste, tweede en derde lijn noemde hij een prachtig voorbeeld dat in andere regio's kan worden gevolgd. Tijdens presentaties kwamen de verschillende betrokken partijen kort aan het woord om hun rol in de samenwerking toe te lichten en voorbeelden te delen met de deelnemers.

Kansen
Na de opening werd ervaringsdeskundige Janneke Koster geïnterviewd door behandelend fysiotherapeut Eefje Yih, over haar ervaringen als patiënt. Zij onderstreepte de positieve ervaring van samenwerking binnen de keten, maar ook de kansen die er nog liggen om de zorg voor oncologiepatiënten verder te verbeteren en nog meer af te stemmen. Er is al veel kennis, maar die is soms lastig te vinden.

Kwaliteiten bundelen
Ines von Rosenstiel, kinderarts en arts Integrative Medicine bij Rijnstate hield een presentatie over Integrative Medicine, waarin zij het belang benadrukte van aanvullende zorg, mits die bewezen effectief en veilig zijn. Martine van Aalten en Ilse Teunissen vertelden vervolgens over de stand van zaken rond het Oncologie Netwerk Midden Gelderland, dat er al 15 lokale netwerken zijn en hoe de samenwerking binnen en tussen de verschillende lijnen zich het afgelopen jaar heeft ontwikkeld. Door elkaar te kennen en in contact met elkaar te zijn en kwaliteiten te bundelen, is het mogelijk multidisciplinaire zorg in de leefomgeving van de patiënt aan te bieden.

Patiënt centraal
Vanuit de hulpvraag werken aan een optimale kwaliteit van leven (fysiek en mentaal) en optimale arbeids- en maatschappelijke participatie met minder restklachten, dat is wat Marieke Kool in haar werk als revalidatiearts bij Klimmendaal nastreeft. In haar presentatie ging zij in op hoe zij dit aanpakt binnen de medisch specialistische revalidatie met het revalidatieteam, zodat patiënten weer de regie over hun leven krijgen en autonomie ervaren. Dorien Stinissen, gespecialiseerd oncologieverpleegkundige bij Rijnstate, gaf daarna een toelichting op de Keten Longoncologie van Rijnstate. Zij nodigde de aanwezigen uit eens ‘over de brug te komen kijken’. Tot slot presenteerde Monique Becker, adviseur zorg en communicatie INKL de Verwijsgids Kanker. Deze digitale gids voor aanvullende behandeling en zorg is ontzettend waardevol voor de patiënt, zijn omgeving en zorgverleners.

Met een opkomst van bijna 150 personen en een goede sfeer kijken de organisatoren terug op een geslaagd symposium dat bijdraagt aan de versterking van de samenwerking in het Netwerk Oncologie Midden Gelderland.

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook