Tekstgrootte: Voorkeuren

27-12-2018Stand van zaken locatie Deventer

Met ingang van januari 2019 zullen zowel Klimmendaal als Deventer Ziekenhuis revalidatiezorg aanbieden in de regio Deventer, op twee verschillende locaties. Hiermee kunnen we gezamenlijk meer revalidatie bieden voor de inwoners van de regio Deventer.

Klimmendaal hecht veel waarde aan het zo dichtbij mogelijk organiseren van haar zorg. De afgelopen tijd hebben wij dan ook alles in het werk gesteld om de behandelingen die we eerder in Deventer Ziekenhuis uitvoerden op een nieuwe, tijdelijke locatie aan de Hunneperkade in Deventer aan te bieden. Helaas heeft de gemeente besloten om ons geen vergunning te verlenen voor behandeling op deze locatie. Dit heeft ons zeer onaangenaam verrast, aangezien er technisch geen belemmeringen zijn en er in de directe omgeving ook al andere zorgaanbieders gevestigd zijn.

Hierdoor moeten wij onze patiënten nu buiten hun eigen regio behandelen, en wel in Zutphen en Apeldoorn. Onze kwetsbare patiënten en hun mantelzorgers moeten daardoor veel extra (reis)tijd uittrekken en veel extra moeite doen om de gebruikelijke behandeling doorgang te laten vinden.

Toen het Deventer Ziekenhuis het contract met Klimmendaal opzegde, hebben we aansluitend een aantal mogelijke nieuwe locaties bekeken. Altijd met optimale zorgkwaliteit en –continuïteit en nabijheid voor de patiënt als uitgangspunt. De Hunneperkade in Deventer kwam daarbij als beste oplossing uit de bus voor de korte termijn, andere alternatieve locaties konden niet voldoen aan onze eisen of waren niet op tijd beschikbaar. Toch heeft de gemeente Deventer ons laten weten dat we de locatie niet mogen betrekken, op straffe van een zeer hoge boete. Hiertegen hebben we bezwaar gemaakt en inmiddels juridische stappen genomen.

Klimmendaal heeft toegezegd op de langere termijn deel uit te maken van de zorgcampus op het Dimence-terrein in Deventer, zoals de gemeente wenst. De behandellocatie aan de Hunneperkade is dan ook een tijdelijke oplossing, zo weet ook de gemeente. Reden te meer waarom wij de afwijzing van de vergunning door de gemeente Deventer onbegrijpelijk vinden.

We blijven in alle openheid gesprekken voeren met alle relevante partijen om dit belangrijke traject, met optimale zorg voor onze patiënten als resultaat, af te ronden.

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook