Tekstgrootte: Voorkeuren

13-01-2021Zorgorganisaties bundelen hun krachten

Afbeelding: Samenwerking zorgorganisaties rondom corona

Zorgorganisaties bundelen hun krachten om de zorg voor coronapatiënten te kunnen waarborgen. Ook Klimmendaal draagt haar steentje bij door in nauw contact te staan met omringende zorgorganisaties, het opnemen van ex-COVID-patiënten en door medewerkers uit te lenen.

 


Tijdens de eerste golf heeft Klimmendaal ex-COVID-patiënten opgenomen die Medisch Specialistische Revalidatie nodig hadden. Dit doen we tijdens de tweede golf weer. De Medisch Manager houdt nauw contact met revalidatieartsen en transferpunten van ziekenhuizen in de regio om een snelle opname van patiënten mogelijk te maken. De ziekenhuizen waarmee we samenwerken zijn: Rijnstate, Gelre Ziekenhuizen, Slingeland Ziekenhuis, Gelderse Vallei en het Deventer Ziekenhuis.

Om ook op andere manieren bij te dragen aan de gezamenlijke zorg in de regio, heeft Klimmendaal gehoor gegeven aan andere verzoeken voor extra capaciteit:

  • Om de druk op de ziekenhuizen te verlagen, zijn sinds begin januari nieuwe opnames gepland in de klinieken van Klimmendaal. In de kliniek in Apeldoorn is het aantal bedden opgeschaald met zo’n 20%, naar een maximale capaciteit van 26 bedden. In de kliniek in Arnhem prioriteren we anders om de maximale capaciteit van 48 bedden zo optimaal mogelijk te benutten. Reguliere revalidatiepatiënten nemen we sneller op dan gebruikelijk en we indiceren ‘grijzer’. Bij ex-COVID- patiënten monitoren we zorgvuldig het aantal beschikbare zuurstofflessen; een criterium voor de opname van deze patiënten.
  • Vanuit de Gelre Ziekenhuizen werd Klimmendaal benaderd om artsen in te zetten in de acute COVID-zorg. Aan deze vraag is voldaan door de AGNIO (assistent-geneeskundige niet in opleiding) hiervoor beschikbaar te stellen in de Gelre Ziekenhuizen.
  • Ook hebben de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en de drie ROAZ in onze regio gezamenlijk een dringend verzoek gedaan om 1 fte Verpleegkundige uit te lenen aan het zorghotel in Apeldoorn. Dat doen we in eerste instantie voor een periode van twee maanden. Het zorghotel is opgezet voor de opvang van COVID-patienten in de regio Noord- en Oost-Gelderland en wordt gerund met medewerkers van de verschillende zorgorganisaties in die regio.

Omdat we extra bedden creëren, medewerkers uitlenen, de zorg voor ex-COVID-patiënten intensiever is én er verpleegkundigen en artsen in afwachting zijn van een testuitslag of in quarantaine zitten, raakt ook Klimmendaal aan de grenzen van haar capaciteit. Behandelaren en oud-verpleegkundigen in ondersteunende diensten van Klimmendaal zijn daarom gevraagd bij te springen ter ondersteuning van de collega’s in de verpleging. Hiermee doen we al het mogelijke om de gezamenlijke opdracht in te vullen om het coronavirus onder controle te krijgen.

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook