Tekstgrootte: Voorkeuren

24-09-2014RMC Groot Klimmendaal doet mee aan In voor Mantelzorg

RMC Groot Klimmendaal doet mee aan In voor Mantelzorg

In voor Mantelzorg is een programma voor zorgorganisaties die willen werken aan een betere ondersteuning van en een betere samenwerking met mantelzorgers. In voor Mantelzorg richt zich op zorgaanbieders in de ouderen- en gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuizen en revalidatiecentra, thuiszorg en eerstelijnszorg. 

RMC Groot Klimmendaal is één van de 80 organisaties die meedoen aan dit landelijke programma. Binnen RMC Groot Klimmendaal heeft de Cliëntenraad aandacht gevraagd voor het thema mantelzorg naar aanleiding van een landelijke enquête onder mantelzorgers in de revalidatiecentra. De conclusie hiervan was dat er meer ondersteuning geboden zou kunnen worden door revalidatie-instellingen. Daarom gaat RMC Groot Klimmendaal organisatiebreed aandacht aan mantelzorgers besteden in het project In voor Mantelzorg. In het project zoomen we in op de informatievoorziening, omdat uit de enquête ook blijkt dat een groot deel van de mantelzorgers vindt dat ze niet goed geïnformeerd is.

De komende maanden gaat RMC Groot Klimmendaal onder begeleiding van een externe adviseur van In voor Mantelzorg aan de slag om de ondersteuning van en samenwerking met mantelzorgers te verbeteren.

Meer achtergrondinformatie vindt u op www.invoormantelzorg.nl

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook