Tekstgrootte: Voorkeuren

04-02-2021Revalideren tijdens of na kanker in coronatijd

Afbeelding: Portret Marieke Kool

Elk jaar is het op 4 februari wereldkankerdag. Dit jaar wordt er extra stil gestaan bij kanker in coronatijd. In het kader van deze dag lees je hier een interview met Marieke Kool. Marieke Kool is revalidatiearts bij Klimmendaal en Rijnstate en werkt nauw samen met oncologische specialisten en verpleegkundigen van Rijnstate. In dit interview vertelt ze over het revalidatieprogramma van Klimmendaal voor mensen die behandeld zijn of worden voor kanker. Kijk voor meer informatie over de wereldkankerdag op www.wereldkankerdag.nl.

Tegen welke klachten kunnen mensen aanlopen na hun behandeltraject voor kanker?
“Mensen die een behandeling voor kanker hebben gehad, kunnen problemen ervaren op meerdere gebieden. Angst voor terugkeer van kanker is een begrijpelijke en veelgehoorde klacht. Ook kan langdurige en beperkende vermoeidheid, verlies van conditie, somberheid, prikkelbaarheid of concentratieverlies een rol spelen. Op sociaal vlak ervaren mensen soms een veranderde rol binnen hun gezin of werk. Uiteraard kunnen ook fysieke klachten opspelen. Zo kan de behandeling van kanker bijwerkingen veroorzaken als zenuwpijn, huidproblemen, oedeem, stijfheid in gewrichten en kan het effect hebben op het hart.”

Wie komen in aanmerking voor oncologische revalidatie?
“Het revalidatieprogramma is bedoeld voor patiënten die problemen hebben op meerdere gebieden die onderling met elkaar samenhangen. Het gaat om complexe problematiek waar een patiënt niet met eerstelijns behandelaren uit kan komen. De meerwaarde van ons programma is dat een volledig behandelteam tegelijkertijd start. Dit team overlegt regelmatig, waarbij wordt gekeken naar het probleem van de patiënt en het gemeenschappelijke behandeldoel.”

Hoe ziet het revalidatietraject eruit?
“We bieden een programma op maat van achttien weken, dat bestaat uit diverse modules. Er zijn allerlei behandelaars bij betrokken: een revalidatiearts, psycholoog, maatschappelijk werker, ergotherapeut, fysiotherapeut, bewegingsagoog, diëtist en arbeidsadviseur. De behandeling bestaat uit groepsbehandelingen en individuele behandelingen. Belangrijke doelen van revalidatie zijn om mensen de regie over hun leven terug te geven, ze te leren welke factoren van invloed zijn op hun klachten en hoe ze daarmee kunnen omgaan. Er wordt gewerkt aan een gezonde levensstijl en optimale deelname aan de maatschappij, op de gebieden die voor de deelnemer belangrijk zijn.”

Wat zijn de ervaringen van deelnemers aan dit programma?
“Meerdere metingen vóór en na de behandeling tonen een verbetering op het gebied van conditie, vermoeidheid en kwaliteit van leven. We hebben veel gehoord dat het lotgenotencontact voor de deelnemers belangrijk is geweest in het verwerken en accepteren van de klachten, doordat er herkenning van de klachten binnen de groep was. Daarnaast is bijvoorbeeld sámen sporten leuker en stimulerender dan alleen sporten. We blijven steeds bezig om het programma te verbeteren om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de deelnemers.”

Wat is er anders in coronatijd?
Klimmendaal heeft de oncologische revalidatiebehandeling weer kunnen oppakken nadat we te maken kregen met de corona pandemie en de betreffende maatregelen. We passen de behandeling steeds aan volgens de richtlijnen van het RIVM. De groepsbehandelingen vinden momenteel plaats in groepen van 4, normaliter was dit een groep van ongeveer 8. Ook zijn er meer behandelingen die telefonisch of via beeldbellen plaatsvinden. Omdat we terug horen dat het lotgenotencontact moeilijker op gang komt via beeldbel-groepsbehandelingen, kijken we naar de mogelijkheden om, nogmaals binnen de geldende richtlijnen, zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeftes van de revalidanten.

Revalidatie tijdens of na kanker bij Klimmendaal
Revalidatiecentrum Klimmendaal en ziekenhuis Rijnstate zijn in januari 2018 gestart met een programma voor revalidatie na of tijdens kanker.
Het programma is geschikt voor patiënten met complexe, met elkaar samenhangende klachten ten gevolge van kanker, los van de specifieke diagnose. In de praktijk blijkt dat veel patiënten borstkanker hebben gehad. De groepsbehandelingen worden aangeboden voor patiënten die in opzet curatief uitbehandeld zijn. Patiënten die in de palliatieve (maar niet laatste) fase zijn, of patiënten met een hele specifieke hulpvraag, kunnen in een individueel revalidatietraject behandeld worden. De indicatie voor het revalidatieprogramma wordt gesteld door de revalidatiearts, uiteraard in afstemming met de patiënt.

Voor het programma is een verwijzing nodig naar de revalidatiearts via de huisarts of medisch specialist. Kijk voor meer informatie op informatiepagina over kanker.

 

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook