Tekstgrootte: Voorkeuren

28-05-2021Revalidatie Friesland, Basalt en Klimmendaal tekenen strategische samenwerking

Afbeelding: Tekenen overeenkomst REVION

Onlangs hebben de drie voorzitters van de afzonderlijke raden van bestuur hun handtekening gezet onder de vernieuwde samenwerking genaamd ‘Revion’. Een intensieve samenwerking op het gebied van zorginhoud, innovatieve zorgconcepten en optimalisatie van ondersteunende diensten. Continue kwaliteitsverbetering blijft het gezamenlijk doel.

Uniforme werkwijzen
Verbetering van de kwaliteit van de zorg staat voorop. Dit bereiken de drie partners door behandelingen met elkaar te vergelijken, te beoordelen op kwaliteit en vervolgens vanuit de verschillende variaties te komen tot de beste kwaliteitsstandaarden en uniforme behandelingen. Verder verkennen zij vanaf nu samen de nieuwe ontwikkelingen op medisch inhoudelijk vlak waaronder eHealth toepassingen en productontwikkelingen.

Toenemend belang van revalidatie
Grote maatschappelijke, technologische en medische ontwikkelingen beïnvloeden de samenleving en de zorgsector. De revalidatiegeneeskunde is een kennisgebied met een relatief kleine omvang in de zorgsector en een groeiend belang voor de patiënt als individu en de samenleving als geheel. Om dat groeiende belang het hoofd te blijven bieden is slagkracht nodig én wendbaarheid. Revalidatie Friesland, Basalt en Klimmendaal vertegenwoordigen samen bijna 25% van de revalidatie patiënten in Nederland. De spreiding over het land en het feit dat de organisaties geen regionale concurrent van elkaar zijn, maakt de samenwerking uniek. Vanuit deze samenwerking verwachten de partners snelle resultaten te bereiken voor een grote doelgroep

Inhoudelijke samenwerking en effectiever organiseren
Het vertrekpunt van de samenwerking is de inhoud en kwaliteit van zorg. Die inhoudelijke verbeterslag levert de drie instellingen de onderbouwing voor het gezamenlijk aanbieden van innovatieve zorgconcepten bij de verzekeraars. Het optimaliseren van secundaire processen geeft de drie instellingen de financiële ruimte om nog steviger in te zetten op innovatie.

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook