Tekstgrootte: Voorkeuren

27-12-2018Reactie n.a.v. artikel Stentor 27-12-2018

Op 27 december verscheen een artikel in de Stentor, met de titel 'Patiënten in de problemen: gemeente Deventer blokkeert revalidatiecentrum'.
Enkele passages verdienen iets meer uitleg dan in het artikel mogelijk is.

De titel van het artikel geeft de schrijnende situatie heel goed weer: onze kwetsbare patiënten kunnen niet behandeld worden in Deventer, maar moeten noodgedwongen uitwijken naar Zutphen of Apeldoorn.

De gemeente stelt dat het niet mogelijk is de behandeling van onze patiënten te verplaatsen naar de Hunneperkade in Deventer. Het technisch argument van geluidshinder gaat volledig mank. Zo is het argument dat onze polikliniek aangemerkt wordt als ‘geluidsgevoelig object’ al sinds de wetgeving van 2012 niet meer van toepassing. Bovendien zijn in de directe omgeving ook al andere zorgaanbieders gevestigd.

De woordvoerder van de gemeente zegt in het artikel:
We hebben als gemeente het streven om op Brinkgreven een gezondsheidszone te realiseren. Daar kan Klimmendaal heen. Omdat dit niet per 1 januari mogelijk zou zijn, hebben wij als gemeente zelfs nog aan het ziekenhuis gevraagd of Klimmendaal daar langer mocht blijven ter overbrugging. Dat heeft de revalidatieorganisatie afgewezen.”
Zoals de journaliste al aangeeft, was dit voorstel geen optie, omdat essentiële ruimtes, zoals oefenzalen pas laat in de middag beschikbaar zouden zijn voor onze patiënten. Concreet zouden onze patiënten pas na 16 uur de behandeling kunnen krijgen die ze toekomt.

Ook is het in dit verband belangrijk te vermelden dat de gemeente Deventer al sinds januari 2012 de ambitie voor een zorgcampus op Brinkgreven koestert . Na bijna zeven jaar is hier nog steeds geen plek voorhanden waar Klimmendaal en andere zorgverleners direct hun intrek kunnen nemen.

Daar komt bij dat Klimmendaal maximaal en zorgvuldig contact heeft onderhouden met alle ketenpartners om tot een goed alternatief te komen, inclusief het Deventer Ziekenhuis. Alle betrokkenen waren het erover eens dat het onmogelijk was om binnen de beschikbare ruimte passende complexe revalidatiezorg te verlenen in het ziekenhuis.
Daarom is Klimmendaal gestart met de verbouwing op de Hunneperkade. Zelfs toen hebben we de optie nog open gehouden voor locaties die beter in de ideeën van de gemeente passen. Die zijn helaas niet voorhanden, niet in de laatste plaats omdat de gemeente geen invulling heeft gegeven aan onze afspraak om naar een andere geschikte locatie te kijken.

Kortom: de gemeente wist al in een vroeg stadium dat Klimmendaal geen alternatief had. Desondanks heeft ze besloten de bouw stil te leggen op straffe van een enorme boete, en onze kwetsbare patiënten drie keer per week of vaker naar Zutphen of Apeldoorn te laten reizen. Dat de gemeente in haar afweging niet kiest voor het publieke belang van een groot aantal kwetsbare patiënten maar voor het oneigenlijke argument van de geluidsgevoeligheid is voor ons onbegrijpelijk en disproportioneel.

Wij stellen intussen alles in het werk om onze patiënten de zorg te bieden waar ze recht op hebben en die ze van ons gewend zijn. Helaas gebeurt dat vooralsnog in Zutphen of Apeldoorn, en nog niet in Deventer. Maar onze advocaat en wij doen er alles aan om onze patiënten zo snel mogelijk weer in hun eigen regio te kunnen helpen.

Het volledige artikel is te lezen op de site van de Stentor en op de site van het AD.

De stand van zaken met betrekking tot de locatie Deventer vindt u op deze pagina.

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook