Tekstgrootte: Voorkeuren

23-10-2015Programma Parkinson van start

Programma Parkinson

Om de omgang met de gevolgen van de ziekte van Parkinson te verbeteren, biedt RMC Groot Klimmendaal ook dit najaar weer het Patiënt Educatie Programma Parkinson (PEPP) aan, om zo de draagkracht en levenskwaliteit te vergroten. PEPP is een bewezen effectief programma dat in Europees verband ontwikkeld is en dat zich specifiek richt op psychologische en sociaal-emotionele gevolgen. De nieuwste groep mensen die aan de PEPP deelneemt is inmiddels vol en gaat deze week van start!

Achtergrond
De ziekte van Parkinson heeft meer dan alleen lichamelijke gevolgen. Het blijkt uit onderzoek dat mensen met Parkinson en hun omgeving het meeste hinder ondervinden van de niet-motorische symptomen. Hierbij valt te denken aan vermoeidheid, autonome, cognitieve, emotionele en gedragsmatige veranderingen ten gevolge van de ziekte van Parkinson. Alles bij elkaar maakt dat er veel gevraagd wordt van zowel de Parkinsonpatiënt als de omgeving, waarbij de draaglast voor beide toeneemt.

Doel van het programma PEPP
Het Patiënt Educatie Programma Parkinson heeft een positieve insteek: het richt zich op dat wat de patiënt nog wel kan ondanks de symptomen van de ziekte van Parkinson. Het doel van het PEPP is dat de cliënt én diens partner beter om kunnen gaan met de gevolgen van de ziekte. Meer informatie over het PEPP vindt u op deze pagina.

Cliëntervaringen
We hebben enkele ervaringen van cliënten uit de voorgaande PEPP-groep voor u op een rijtje gezet:

- ‘Ik vind het PEPP geweldig, omdat ik de bijeenkomsten met meerdere mensen samen volg en persoonlijke ervaringen kan delen. En dat geldt ook voor de partners’.
- ‘Ik heb geleerd om een negatieve kijk op dingen om te zetten in iets positiefs. Ook kreeg ik veel praktische tips voor herkenbare zaken en situaties.’
- ‘Het zijn geen theoretische lessen. PEPP is juist heel concreet en praktisch. Dat is positief!’
- ‘Het PEPP geeft meer bewustwording en inzicht voor mij alleen en ook samen, waardoor de communicatie met elkaar verbetert.’
- ‘Er is heel goed nagedacht over de opbouw van de cursus. Het zorgt ervoor dat ik alle facetten thuis kan oefenen.’
- ‘Het PEPP is een programma om je te leren een boodschap aan je partner over te brengen. En ook goed te luisteren naar wat  hij zegt. Ik heb veel geleerd over mijzelf en over hoe ik het geleerde kan gebruiken in de omgang met mijn partner.’
- ‘Het is prettig dat ik het PEPP nu volg. Met de handreikingen van dit programma, ben ik goed voorbereid op wat kan gebeuren nu en in de toekomst.’

Meer informatie en aanmelden
In het voorjaar van 2016 start de volgende groep mensen binnen het Patiënt Educatie Programma Parkinson. Wilt u hieraan deelnemen, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts of specialist die de verwijzing naar het PEPP bij RMC Groot Klimmendaal voor u kan regelen. kent u iemand anders die graag aan het PEPP wil deelnemen, dan kunt u hem of haar attenderen op de bovenstaande informatie via de knop “Share” onderaan deze pagina.

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook