Tekstgrootte: Voorkeuren

12-03-2015Oproep enquête Mantelzorg

Oproep enquête Mantelzorg

RMC Groot Klimmendaal hecht veel waarde aan optimale service en ondersteuning van haar cliënten en hun naasten. RMC Groot Klimmendaal is zich er daarbij van bewust dat de mantelzorgers rondom de cliënt een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van haar cliënten. Onder mantelzorgers verstaan we mensen uit de omgeving van de cliënt die langdurig en onbetaald zorgen voor de cliënt. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

De komende maanden gaat RMC Groot Klimmendaal onder begeleiding van een externe adviseur aan de slag met het verbeterproject In voor Mantelzorg. In voor Mantelzorg is een landelijk programma waaraan 80 zorgorganisaties meedoen om te werken aan een betere ondersteuning van en betere samenwerking met mantelzorgers. Wij leggen in ons project de nadruk op onze informatievoorziening aan mantelzorgers. Om tot een verbeterplan te komen, willen we eerst een goed beeld krijgen van de informatiebehoefte van mantelzorgers, zodat we daar zo goed mogelijk op aan kunnen sluiten.
 
Daarom willen wij mantelzorgers graag verzoeken om een enquête in te vullen. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. Indien een cliënt wordt ondersteund door meerdere mantelzorgers, verzoeken wij om de mantelzorgers die de meeste tijd besteed aan de ondersteuning van de cliënt de enquête in te laten vullen.
 
Om mee te doen aan de enquête kunt u uw e-mailadres sturen aan communicatie@grootklimmendaal.nl. U ontvangt dan een link per e-mail om de enquête digitaal in te vullen. De enquête kan worden ingevuld tot en met vrijdag 27 maart a.s. Over de voortgang van het project zullen wij regelmatig verslag doen via de website van RMC Groot Klimmendaal.

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook