Tekstgrootte: Voorkeuren

05-02-2015@On laat mensen beter communiceren

@On laat mensen beter communiceren

Technologie kan mensen met een taal- of spraakbeperking ondersteunen bij het  praten en communiceren. RMC Groot Klimmendaal, Siza en Pameijer stelden de afgelopen twee jaar, in het project @On, een werkwijze samen, die maakt dat revalidanten en cliënten hulpmiddelen voor ondersteunde communicatie optimaal kunnen gebruiken. Deze werkwijze is inmiddels bij 31 cliënten succesvol ingezet.

Ondersteunende communicatie
In Nederland heeft meer dan een half miljoen mensen vanwege een beperking, ongeval of ziekte problemen met het begrijpen, verwerken en uiten van spraak, schrift of gebarentaal. Een hulpmiddel voor ondersteunde communicatie (OC) kan dan uitkomst bieden. Bijvoorbeeld een tablet of een computer met oogbesturing. Deze middelen helpen mensen zich te uiten en bij het onderhouden van contacten. Mits ze op de juiste manier worden gebruikt. In het project @On hebben RMC Groot Klimmendaal, Siza en Pameijer een werkwijze samengesteld die precies beschrijft hoe OC-hulpmiddelen optimaal ingezet kunnen worden.

Deelnemers
De @On werkwijze is toegepast bij 31 cliënten en revalidanten van de deelnemende organisaties. @On richtte zich op kinderen, jongeren en volwassen met een spraak-/taalbeperking en een communicatiebehoefte. De deelnemers zijn zelf niet in staat om de regie te voeren over een OC-hulpmiddel. De meeste deelnemers hebben een cognitieve beperking en moeten uitgenodigd worden om tot communicatie te komen. Een team logopedisten ondersteunde daarom naast de deelnemende cliënten, ook de mensen in hun netwerk. Het doel: een betere communicatie door het optimaal benutten van de mogelijkheden van het OC-hulpmiddel.

Hoe verder
Iedereen moet zich kunnen uiten, ieder op zijn eigen niveau. Door @On is nu heel duidelijk geworden hoe OC-hulpmiddelen kunnen worden ingezet. De komende tijd wordt onderzocht hoe RMC Groot Klimmendaal de @On werkwijze binnen de dagelijkse ondersteuning van revalidanten met een spraak-/taalbeperking kan inzetten.

Meer informatie? Neem contact op via: communicatie@grootklimmendaal.nl

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook