Tekstgrootte: Voorkeuren

22-06-2015Nieuws uit de Cliëntenraad juni 2015

In een zorginstelling waar de cliënt centraal staat, is cliëntmedezeggenschap vanzelfsprekend. In RMC Groot Klimmendaal behartigt de Cliëntenraad de gezamenlijke belangen van de cliënten. Medezeggenschap door cliënten draagt bij aan waar het ons allemaal om te doen is: een goede kwaliteit van zorg. Onderwerpen waar de raad zich op dit moment mee bezighoudt, zijn:

Mantelzorg
Mantelzorgers spelen een belangrijke rol in de revalidatie en het leven van de cliënten. Met ondersteuning van het landelijke programma 'In voor Mantelzorg' is eind 2014 een projectgroep gestart, die bezig is met het inventariseren van de wensen en behoeften van de mantelzorgers van cliënten van RMC Groot Klimmendaal. Met het project richten we ons op de informatievoorziening richting mantelzorgers. De Cliëntenraad is actief betrokken bij dit proces en heeft zitting in de klankbordgroep.

Voeding
De Cliëntenraad heeft een aantal keren aandacht gevraagd voor de kwaliteit en de beleving van de (avond)maaltijden bij RMC Groot Klimmendaal. In december 2014 is gestart met een pilot om een nieuw voedingsconcept te testen. De Cliëntenraad spreekt van een verheugende ontwikkeling en heeft een positief advies uitgebracht over het nieuwe voedingsconcept. De Cliëntenraad gaat deel uitmaken van een proefpanel om de verdere implementatie van de warme maaltijd te beoordelen.

Thematische enquête
Jaarlijks draagt de Cliëntenraad een thema aan voor een thematische enquête die onder cliënten wordt gehouden. In 2015 heeft de Cliëntenraad het thema patiëntveiligheid aangedragen. In 2014 heeft de Cliëntenraad het thema Mantelzorg aangedragen. En in 2013 was dit het thema nazorg, dat heeft geleid tot het CVA-Nazorgtraject.

Meer informatie over de Cliëntenraad vindt u op deze pagina.

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook