Tekstgrootte: Voorkeuren

16-03-2020Maatregelen coronavirus m.i.v. 16-03

Afbeelding: viruses-thumb

1. Poliklinische behandelingen vinden telefonisch plaats

 • Om fysieke en persoonlijke contacten zoveel mogelijk te beperken, vinden alle poliklinische afspraken en behandelingen telefonisch plaats. Dit betekent dat poliklinische zorg telefonisch wordt verricht, tenzij:
  • Er een medische noodzaak is voor een fysieke afspraak. De afweging hiervoor wordt gemaakt door de behandelend arts. Neem contact met ons op als u verkoudheidsklachten heeft of koorts.
  • Een telefonische afspraak niet mogelijk is. In dat geval wordt afspraak uitgesteld.
 • Thuisbezoek vindt alleen plaats indien het medisch noodzakelijk is, in overleg met de behandelend arts. Groepsbehandelingen worden voorlopig stopgezet.

Bent u bij ons in behandeling? U ontvangt deze week persoonlijk telefonisch bericht van ons wat dit voor uw behandeling betekent.

2. Klinische behandelingen alleen bij medische noodzaak en vanuit ziekenhuizen

 • Vanuit de thuissituatie worden alleen patiënten opgenomen bij medische noodzaak. De revalidatiearts van de kliniek maakt deze afweging.
 • Vanuit ziekenhuizen worden patiënten opgenomen in overleg met de revalidatiearts van de kliniek. Er worden alleen patiënten opgenomen als wij voldoende mensen en middelen hebben om de isolatie maatregelen te waarborgen.
 • Er vindt voorlopig geen weekendverlof plaats tenzij strikt noodzakelijk in overleg met de behandelend arts.
 • Er worden geen nieuwe patiënten met chronische pijn opgenomen in de kliniek. Voor reeds opgenomen patiënten met chronische pijn wordt de opname in overleg met de behandelend arts waar mogelijk afgebouwd.

Bent u bij ons opgenomen of staat u op de wachtlijst voor opname? U ontvangt persoonlijk bericht van ons wat dit voor uw behandeling betekent.

3. Aantal bezoekers en begeleiders per patiënt terug naar 1 persoon per dag

 • Onze patiënten behoren tot een kwetsbare groep. Daarom brengen we het aantal bezoekers per patiënt terug naar 1 persoon per dag. We verzoeken iedereen om hier gehoor aan te geven.
 • Voor poliklinische afspraken die vanwege medische redenen toch doorgang hebben op locatie mag per patiënt maximaal één begeleider meekomen naar een afspraak.
 • Heeft u als bezoeker of begeleider klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Dan verzoeken wij u uw bezoek uit te stellen tot de klachten weg zijn.

4. Sportactiviteiten

 • Alle sportactiviteiten van Zintens Sportvariant zijn afgelast, in lijn met het landelijke besluit om sportscholen te sluiten. Tevens is het zwembad gesloten.

5. Geen handen schudden

 • Bij Klimmendaal nemen we het zekere voor het onzekere en spreken we met elkaar af dat we voorlopig geen handen geven. De maatregel om geen handen meer te schudden is preventief maar ook bedoeld om ongemakkelijke situaties, bijvoorbeeld in de spreekkamer of aan het bed te voorkomen.
 • Daarnaast is er extra aandacht voor handhygiëne, met op alle locaties middelen om handen te desinfecteren.

6. Restaurant gesloten

 • Het restaurant van Klimmendaal in Arnhem en Apeldoorn is vanaf 17 maart gesloten. Dit geldt zowel voor medewerkers als voor patiënten en bezoekers.

7. Bijeenkomsten afgelast

 • Evenementen en bijeenkomsten van Klimmendaal gaan voorlopig niet door. Alleen als een bijeenkomst onderdeel is van de behandeling en belangrijk voor de continuïteit van de zorg, kan hierop door de behandelend arts een uitzondering gemaakt worden.

Let op: in verband met de snelle landelijke ontwikkelingen, kan deze informatie op elk moment wijzigen. Houd voor de meest actuele informatie de specile pagina op onze onze website in de gaten: www.klimmendaal.nl/corona

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook