Tekstgrootte: Voorkeuren

23-04-2018Locatie Lichtenbeek ontvangt EKEP-keurmerk

Locatie Lichtenbeek ontvangt EKEP-keurmerk

Scholengemeenschap Lichtenbeek in Arnhem en Klimmendaal hebben opnieuw het EKEP-Keurmerk in ontvangst mogen nemen.

EKEP staat voor ‘Eén Kind Eén Plan’ en is de uitwerking van de nauwe samenwerking tussen school en revalidatiecentrum. In het gezamenlijke plan staan alle doelstellingen en afspraken voor ouder, kind, onderwijs en revalidatie helder verwoord. Het toetsen voor het kwaliteitskeurmerk EKEP gebeurt aan de hand van uiteenlopende kwalificaties die door alle betrokkenen, inclusief de ouders, worden beoordeeld. Als aan alle gestelde voorwaarden is voldaan, komen school én revalidatiecentrum samen in aanmerking voor het EKEP-Keurmerk.

Het ontwikkelen van het EKEP-Keurmerk is een initiatief van het landelijke overlegorgaan LOOK (Landelijk Overleg Onderwijs en Kinderrevalidatie) dat zich ten doel stelt onderwijs, revalidatie en ouders met elkaar te verbinden. De toetsing voor het keurmerk is ontwikkeld in samenwerking met het werkveld, de onderwijsinspectie, Revalidatie Nederland en visitatiedeskundigen.

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook