Tekstgrootte: Voorkeuren

18-09-2014Wat is er aan de hand? Kom-Pas geeft antwoord

Kom-Pas

Goed meekomen op school, vriendjes hebben en lekker spelen: dat lijkt voor elk kind vanzelfsprekend. Soms verloopt de ontwikkeling van een kind echter niet vanzelf waardoor het zowel thuis als op school problemen kan hebben. Om in kaart te brengen wat er met een kind aan de hand kan zijn, is RMC Groot Klimmendaal een nieuw screeningstraject gestart met de naam: Kom-Pas.

Kom-Pas is bedoeld voor kinderen van 3 tot 12 jaar met een (vermoeden van) een motorische beperking en/of ontwikkelachterstand op meerdere gebieden die ook op school tot uiting komt. Bijvoorbeeld niet goed kunnen meekomen in de klas, onhandig zijn, gedragsproblemen hebben of moeilijk kunnen samenspelen. Met deze signalering kan de huisarts, jeugdarts of specialist samen met de ouders besluiten tot verwijzing naar RMC Groot Klimmendaal voor het screeningstraject Kom-Pas.

Kom-Pas geeft antwoord
Tijdens Kom-Pas brengt een multidisciplinair team van ons Expertisecentrum Kinderen & Jongeren alle factoren in kaart die van invloed zijn op de ontwikkeling van het kind. Dit team zet de sterke en zwakke kanten op een rij vanuit motorisch, communicatief, cognitief en gedragsmatig perspectief. Daar worden de ouders en de school vanzelfsprekend nauw bij betrokken. Vervolgens geeft het team een concreet advies, afgestemd op de thuissituatie en op school. Dit advies is praktisch toepasbaar en sluit aan op de dagelijkse situatie.

Het multidisciplinaire team dat het screeningstraject Kom-Pas uitvoert, bestaat uit meerdere professionals uit verschillende vakgebieden zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en psycholoog, allen onder leiding van een kinderrevalidatiearts.

RMC Groot Klimmendaal werkt graag samen om revalidatiedoelen bereikbaar te maken
Bij RMC Groot Klimmendaal komen mensen met een beperking of chronische aandoening om hun persoonlijke revalidatiedoelen te bereiken. Voor de een is dit zelfstandig wonen of leren op school, voor de ander een nieuwe vorm van vrijetijdsbesteding. Samen met onze betrokken medewerkers verleggen zij hun grenzen telkens weer. Ons Expertisecentrum Kinderen & Jongeren werkt tijdens behandelingen of screeningstrajecten zoals Kom-Pas niet alleen intensief samen met cliënten en hun ouders. Maar ook met scholen, zodat elk kind optimale kansen krijgt om zich te ontwikkelen.

Meer informatie leest u in de folder op deze pagina van onze website.

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook