Tekstgrootte: Voorkeuren

26-09-2019Klimmendaal partner in Arnhems Mantelzorgakkoord

Afbeelding: Mantelzorgakkoord2

De gemeente Arnhem  is met diverse organisaties een mantelzorgakkoord aangegaan. Alle betrokken partnerorganisaties onderschrijven de urgentie van verbetering van de mantelzorgondersteuning en respijtzorg. Zij erkennen dat mantelzorgers gebaat zijn bij een efficiënte ondersteuningsstructuur en correcte doorverwijzing, informatie en advies.

Uitvoering van ambities
De gemeente Arnhem voert de regie en ziet er samen met de kernpartners op toe dat de ambities vertaald worden naar een uitvoeringsagenda. De kernpartners zetten zich in voor een integrale en systeemgerichte benadering. Dat betekent dat zowel zorgvrager als mantelzorger centraal staan in het organiseren van juiste en passende zorg en ondersteuning.

Mantelzorger als expert
Hierdoor wordt de mantelzorger ondersteund zodat deze als partner, kind, ouder en/of werknemer zo goed mogelijk kan blijven fungeren. Als ervaringsdeskundige is de mantelzorger een expert die veel weet van diens zorgvrager en die kan adviseren over de zorg. De mantelzorger wordt op de eigen casus betrokken bij "mijn plan - ons plan".

Klimmendaal als schilpartner
Naast de ‘kernpartners’ is er een grote groep ‘schilpartners’ betrokken bij de ondersteuning van mantelzorgers. Deze schilpartners leveren belangrijke bijdragen bij het organiseren van activiteiten, het mogelijk maken van ontmoetingen en het regelen van ondersteunende zaken. Zij worden betrokken zodra hun rol van betekenis kan zijn voor een specifieke doelgroep of activiteit. Klimmendaal is één van deze schilpartners.

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook