Tekstgrootte: Voorkeuren

07-12-2018Klimmendaal participeert in CP-CaLL onderzoek

Afbeelding: CP-CaLL

Cerebrale Parese (CP) is bij kinderen in Nederland de meest voorkomende oorzaak van beperkingen in het bewegen. Kinderen met CP kunnen ook moeite hebben om (duidelijk) te praten en te begrijpen wat er tegen hen gezegd wordt. Er is echter weinig bekend over hoe taalbegrip zich ontwikkelt in de tijd bij kinderen met CP. Ook is niet onderzocht welke invloed het gebruik van ondersteunende communicatie (bijvoorbeeld een spraakcomputer, gebaren) en het taalaanbod op de taalontwikkeling van kinderen met CP heeft. Ook het soort onderwijs van het kind en de opleiding van de ouders kan invloed hebben op de taalontwikkeling van het kind met CP.

CP-CaLL onderzoek
Klimmendaal participeert in het CP-CaLL onderzoek, een onderzoek naar de taalbegripsontwikkeling bij kinderen met Cerebrale Parese in samenhang met de functionele communicatie. CP-CaLL staat voor Cerebral Palsy – Communication and Language Learning.

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in het beloop van de taalbegripsontwikkeling bij kinderen met CP. Daarnaast wordt middels het onderzoek bekeken wat de samenhang is tussen taalbegripsontwikkeling en het type en de ernst van de CP én omgevingsfactoren zoals bijvoorbeeld gebruik van ondersteunende communicatie. Op die manier kan bepaald worden waar communicatieve begeleiding van het kind met CP het beste uit kan bestaan.

CP-CaLL op Klimmendaal
Vanuit Klimmendaal nemen elf kinderen deel aan het onderzoek (vanuit locaties Arnhem, Apeldoorn en Doetinchem). Deze kinderen worden gedurende een periode van drie jaar gevolgd. Elk jaar vindt onderzoek naar het taalbegrip plaats en worden persoonlijke- en omgevingsfactoren in kaart gebracht. Ook wordt het bewegen en het gebruik van de handen en communicatie in kaart gebracht met de daarvoor ontwikkelde classificatiesystemen. Daarnaast wordt aan ouders gevraagd één keer per jaar een vragenlijst in te vullen.

Vervolg
Het onderzoek is gestart op 1 augustus 2017 en het meten zal doorlopen tot ongeveer november 2020. Daarna hebben de onderzoekers nog een jaar nodig om de meetmomenten en data van alle kinderen te verwerken dus het zal nog even duren voordat de onderzoeksresultaten bekend gemaakt kunnen worden.

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook