Tekstgrootte: Voorkeuren

30-11-2020Klimmendaal kiest HiX voor optimalisering van zorg- en werkprocessen

Klimmendaal gaat alle zorg- en werkprocessen optimaliseren met HiX, het innovatieve elektronisch patiënten dossier (EPD) van ChipSoft. Afgelopen vrijdag zetten Klimmendaal en ChipSoft de handtekeningen onder een langdurige samenwerking, om de revalidatiezorg in Oost-Nederland naar een nog hoger niveau te tillen.

Klimmendaal kiest met HiX voor een multidisciplinair en geïntegreerd dossier, van verslaglegging tot en met financiële afhandeling. Hierin legt elke zorgprofessional met minimale handelingen zijn bevindingen, doelen en subdoelen vast. Die registraties zijn vervolgens direct beschikbaar voor collega’s die ook een behandelrelatie hebben met de patiënt. Dit voorkomt dubbele registraties en vermindert de kans op fouten. Een groot voordeel binnen het multidisciplinair revalidatieproces, want alle disciplines beschikken op die manier over een compleet en actueel beeld van de patiënt en zijn traject.

Online patiëntenportaal
Met een compleet nieuw patiëntenportaal hebben de patiënten van Klimmendaal straks meer inzicht in de eigen behandeling. Zij kunnen belangrijke informatie, zoals oefeningen en voorlichtingsmateriaal, thuis inzien en via het portaal contact onderhouden met hun behandelaar. Door intensiever contact tussen de patiënt en zijn behandelaars krijgt de behandelrelatie - en daarmee het gehele revalidatieproces – een belangrijke kwaliteitsinjectie.

Actieve rol voor patiënt
Martijn Kuit, bestuurder van Klimmendaal, kijkt verwachtingsvol naar de komst van het nieuwe EPD: “Bij Klimmendaal zijn we doorlopend actief in innovatie en ontwikkeling. Door continu en samen te innoveren komen wij tot betere oplossingen voor de patiënt en de zorg- en werkprocessen. Door het invoeren van HiX optimaliseren we zowel interne processen als patiëntparticipatie. Wij vinden het belangrijk dat de patiënt zelf regie heeft over zijn of haar behandeling. Hierdoor sluit het behandelplan optimaal aan op de persoonlijke situatie en doelen van de patiënt. Een EPD dat patiënten inzicht en informatie op maat geeft, speelt hierin een belangrijke rol. Zo faciliteren wij de patiënt om een actieve rol te nemen in de eigen behandeling én in hun leven.”

Brug tussen eerste-, tweede- en derdelijnszorg
Hans Mulder, algemeen directeur van ChipSoft: “Wij zijn heel blij dat Klimmendaal, in navolging van Basalt en Rijndam voor ons heeft gekozen. Het automatiseren van revalidatiecentra sluit perfect aan op onze ambitie om een brug te slaan tussen de eerste-, tweede- en derdelijnszorg.”

Afbeelding: Contractondertekening Klimmendaal ChipSoft 1

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook