Tekstgrootte: Voorkeuren

24-09-2020Klimmendaal en Pro Persona bundelen krachten rondom patiënten met niet aangeboren hersenletsel

Afbeelding: subsidieZonMW
Professionals van Klimmendaal en Pro Persona (vóór coronamaatregelen)

Klimmendaal Revalidatiespecialisten en Pro Persona Expertisecentrum Neuropsychiatrie hebben een subsidie ontvangen vanuit het project Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) van ZonMW om de regionale ketenzorg voor patiënten met (ernstig) niet aangeboren hersenletsel te verbeteren.

Twee expertisecentra
Vanuit hun expertise op het gebied van Cognitieve revalidatie (Klimmendaal) en Neuropsychiatrie (ProPersona) zien beide zorginstellingen binnen hun regio patiënten met (ernstig) niet aangeboren hersenletsel en hebben in het behandelaanbod voor deze doelgroep hun eigen expertise en faciliteiten, die beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Er zijn op dit moment nog onvoldoende mogelijkheden voor gelijktijdige medisch specialistische revalidatie en behandeling van ernstiger (neuro)psychiatrische problematiek, terwijl deze problemen frequent samen voorkomen. Dit kan leiden tot complicaties, onderbehandeling, langere behandelduur, inefficiëntere behandeling en overbelasting van mantelzorgers.

De juiste patiënt op de juiste plek
Vooral in de chronische fase na hersenletsel worden patiënten vanuit huisarts vaak naar de basis/specialistische GGZ verwezen met psychische stoornissen, terwijl binnen deze GGZ instellingen minder kennis en ervaring met patiënten met (ernstig) NAH is.  In de medische revalidatiesetting of neuropsychiatrie zijn deze patiënten juist op de goede plaats. In de praktijk zien we dat een deel van de patiënten hierdoor tussen de wal en het schip valt. Door een samenwerking tussen de twee instellingen kan er gezamenlijk consultatie geboden worden om verwijzingen over en weer te optimaliseren. In de toekomst biedt dit kansen om de samenwerking verder uit te breiden, zoals beoogd wordt binnen de Regio Impuls en het programma juiste zorg op de juiste plaats.

Regionale ketenzorg
Beide organisaties zijn gemotiveerd om samenwerkingsmogelijkheden en -wensen concreter uit te werken, de zorg meer te integreren en hun expertise te bundelen. Ze werken samen met diverse andere ketenpartners op het gebied van (niet aangeboren) hersenletsel in de care-sector en met het sociaal domein van de diverse gemeentes in de regio (op gebied van begeleid wonen, onderwijs- en arbeidsparticipatie, sport en dagbesteding, ambulante begeleiding, verslavingszorg, wetenschap en innovatie).

Op de foto van links naar rechts:
Arnoud Jan de Beaufort, Pro Persona
Dirk Bertens, Klimmendaal
Sander Wehrmeijer, Klimmendaal
Nicole Voet, Klimmendaal
Rhody Haalboom, Klimmendaal
Klaas Arts, Pro Persona
Nikita Frankenmolen, Klimmendaal
Erwin Hekkert, Klimmendaal
Martijn Ooms, Klimmendaal
Helen Anema, Pro Persona
Marlijn Rovers, Klimmendaal
Chantal van Laar, Pro Persona
Niet op de foto: Fridus van der Weijden, Pro Persona
Deze foto is gemaakt vóór coronamaatregelen van kracht waren.

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook