Tekstgrootte: Voorkeuren

11-10-2016Klimmendaal deelt kennis in India

Klimmendaal deelt kennis in India-Foto: Joris van Gennip
Foto: Joris van Gennip

Kinderen met een beperking hebben het moeilijk in arme gebieden van Azië. Daarom helpt het Liliane Fonds deze kinderen aansterken en meedoen. De hulpverlening is gericht op de ontwikkeling van de kinderen en het toegankelijk maken van hun omgeving. Hieraan willen de revalidatiespecialisten van Klimmendaal graag een steentje bijdragen in de vorm van kennisdeling.

Kinderfysiotherapeut Jeroen Abraas van Klimmendaal locatie Apeldoorn vertelt enthousiast: ‘Er is al enige tijd contact tussen Klimmendaal en het Liliane Fonds. Twee van onze revalidatieartsen zijn bijvoorbeeld al in India geweest om de organisatie Jan Vikas Samiti (JVS) daar van advies te voorzien ter verbetering van de revalidatie van de kinderen. Op dit moment is een tweede reis naar India in voorbereiding en die ga ik deze week maken!’

2 projecten in Varanasi
Abraas vervolgt: ‘Ik ga JVS, een partnerorganisatie van het Liliane Fonds, helpen met het opzetten van twee projecten in Varanasi, India. Allereerst ga ik  in kaart brengen hoe en wat er aan diagnostiek wordt gedaan. Ik ga onderzoeken hoe een behandelplan wordt opgesteld en hoe het contact met de ouders daarin verloopt. JVS ondersteunt verschillende lokale organisaties hierbij en weet dat op dit moment weinig tot geen behandelingen aangeboden worden aan kinderen van 0-5 jaar. Het zou mooi zijn als deze kinderen eerder in beeld komen bij hulpverleners.

Daarnaast ga ik kijken hoe de verschillende lokale organisaties te werk gaan. Wordt er bijvoorbeeld overal op dezelfde wijze gewerkt en is er structuur in aan te brengen? Eenduidige observatielijsten en gangbeeldanalyses kunnen hier een mooie verbetering in zijn. Met een gangbeeldanalyse onderzoeken we namelijk objectief hoe een kind loopt. Op deze wijze is het mogelijk om het looppatroon van een kind in de loop der jaren te volgen. Dit geeft weer goed inzicht in behandelmogelijkheden. Bij Klimmendaal hebben we hier veel ervaring in en gebruiken we de uitkomsten bij het formuleren van gerichte behandelplannen.

Tot slot ga ik helpen bij het opzetten van een telemedicine-project. JVS wil behandelaren van verschillende hulporganisaties in de regio op afstand kunnen voorzien van (medisch) advies. Dat kan via digitale systemen, maar die moeten wel mogelijk, beschikbaar en veilig zijn, met het oog op de privacy van de jonge patiënten.’

Abraas sluit af: ‘Ik heb er ongelofelijk veel zin in en ben blij dat ik mijn kennis kan gebruiken om de kinderen daar van zorg te voorzien die ze nodig hebben. Want zo kunnen we met onze gezamenlijke kennis de ontwikkeling van het kind optimaliseren en zijn weg naar de omgeving verbeteren. Op weg naar eigen kracht: daar draait het om binnen de revalidatie want je weet nooit wat je kunt, tot je het weer probeert.  ’

Klimmendaal en Liliane Fonds
De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland: www.klimmendaal.nl. Liliane Fonds opent de wereld voor kinderen met een handicap: www.lilianefonds.nl.

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook