Tekstgrootte: Voorkeuren

18-11-2016Klimmendaal brengt kennis naar India

Varanasi

Kinderen met een beperking hebben het moeilijk in arme gebieden van Azië. Daarom helpt het Liliane Fonds deze kinderen aansterken en meedoen. De hulpverlening is gericht op de ontwikkeling van de kinderen en het toegankelijk maken van hun omgeving. Hieraan willen de revalidatiespecialisten van Klimmendaal graag een steentje bijdragen in de vorm van kennisdeling.

Jeroen Abraas, kinderfysiotherapeut van Klimmendaal locatie Apeldoorn, is onlangs naar India geweest om een project van het Liliane Fonds uit te voeren. Daarvoor bezocht hij drie partnerorganisaties van het Liliane Fonds in Varanasi. Jeroen vertelt: ‘Het doel hierbij was het in kaart brengen van hoe de therapie van kinderen met Cerebrale Parese (CP) wordt gegeven, welke procedures er worden gevolgd, in welke context dat gebeurt en wat de mogelijkheden zijn om dit te verbeteren.’

‘Eerst werd de situatie ter plekke goed in kaart gebracht,’ vervolgt Jeroen, die hiervoor drie therapiecentra heeft bezocht. ‘Op iedere locatie heb ik ook kinderen in hun thuissituatie bezocht en gesprekken gehad met de therapeuten. Ook heb ik een universiteitsziekenhuis en een streekziekenhuis bezocht.’ 

Trainingen
‘Na alle bezoeken heb ik een aantal trainingen gegeven aan de hoofdfysiotherapeut en de projectleider van de partnerorganisaties,’ vervolgt Jeroen. ‘Deze trainingen waren gericht op een stuk educatie: hoe kijken we in Nederland en bij Klimmendaal naar de ontwikkeling van kinderen? We hebben vervolgens samen een formulier ontwikkeld om een gestructureerde intake te kunnen doen en daarna een aantal onderzoeken. Denk aan lichamelijk onderzoek van mobiliteit, spasticiteit, kracht en conditie.’ Jeroen heeft met de partnerorganisaties een aantal testen getraind en geoefend hoe alle gegevens in een basisanalyse kunnen worden verwerkt tot een behandelplan.

Telemedicine
‘Er is in India de mogelijkheid om internet te gebruiken. Aan de hand van de uitkomsten van de trainingen is er, samen met de projectleider van één van de partnerorganisaties, een eisenpakket opgesteld over hoe het internet gebruikt kan worden. Het hoofddoel is alle partnerorganisaties met elkaar te verbinden en te komen tot een gezamenlijke werkwijze. Hierin is onder andere de educatie van hulpverleners en het vergroten van kennis en kunde opgenomen, legt Jeroen uit. ‘We denken daarnaast aan een tutorrol vanuit Klimmendaal, zodat we deze processen verder kunnen ondersteunen. We hebben dit alles verwerkt in een jaarplan, waarmee nu verder wordt gegaan.’

Indrukken
‘Wat me het meest is bijgebleven,’ vervolgt Jeroen zijn verhaal, ‘zijn de vriendelijke en zeer gastvrije mensen in India. Maar ook de armoede, ondervoeding en verwaarlozing van veel kinderen en de lange wachttijden in de ziekenhuizen. Voor één arts zaten er per dag honderden tot wel 1600 patiënten per dag in de wachtkamer. Daarnaast maakt ook de beperkte toegankelijkheid tot de gezondheidszorg de situatie een stuk lastiger om effectief te kunnen werken als therapeut. Zo moeten de kinderen bijvoorbeeld voor spalken naar Calcutta of New Delhi reizen. Dat zijn reizen van meer dan 600 kilometer,’ vertelt hij.

Tot slot
Nu Jeroen terug is in Nederland, kijkt hij met voldoening terug op zijn reis. ‘De contacten zijn gelegd met de mensen in India en dat was een geweldige, emotionele en inspirerende ervaring. Het komende jaar houden we contact via Skype en internet en gaan we helpen het proces van het opgestelde jaarplan te begeleiden. Binnen Klimmendaal gaan we daarnaast zorgen voor educatiemateriaal, zoals opnames van bepaalde onderzoeken en online hoorcolleges. Zo wordt het proces gestimuleerd. Daarnaast bespreken we binnenkort met het Liliane Fonds hoe het bezoek is verlopen.’ ‘Ook denken we dat er nog vele uitdagingen liggen te wachten in India, dus gaan we kijken wat we als team Kind & Jeugd nog meer kunnen doen.’

‘Het was een onvergetelijke ervaring om de revalidatie weer eens met heel andere ogen te zien in een land waar ongeveer alles anders is. Mij heeft het geleerd met een frisse blik te kijken naar mijn eigen handelen en de wijze waarop we het binnen Klimmendaal doen,’ sluit Jeroen af.

Klimmendaal en Liliane Fonds
De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland: www.klimmendaal.nl. Liliane Fonds opent de wereld voor kinderen met een handicap: www.lilianefonds.nl.

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook