Tekstgrootte: Voorkeuren

20-03-2015Klachtenfunctionaris aan het woord

Cliëntvertrouwenspersoon aan het woord

Tijdens de behandeling bij  Klimmendaal van uzelf, uw partner of uw kind kan het voorkomen dat u vragen heeft over de gang van zaken. Met uw vragen kunt u altijd terecht bij de verschillende medewerkers van ons centrum. Als u geen bevredigend antwoord op uw vragen krijgt en u een gevoel van onvrede of zelfs ongenoegen overhoudt, kunt u dit bespreekbaar maken met de medewerkers van Klimmendaal die betrokken zijn bij de behandeling.

Er kunnen echter omstandigheden zijn waardoor u uw probleem niet met uw behandelaar of behandelteam kunt bespreken of oplossen.

Klachtenfunctionaris Marieke Ubbink
U kunt in dat geval onze Klachtenfunctionaris Marieke Ubbink raadplegen over hoe u de vraag of het probleem in uw geval het beste kunt aanpakken. Onze Klachtenfunctionarisis van het Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR) en is daarmee onafhankelijk. De klachtenfunctionaris is soms ook bekend onder de titel "cliëntvertrouwenspersoon".

Hoe gaat het in zijn werk?
Klachtenfunctionaris Marieke Ubbink aan het woord: “Als cliënten van Klimmendaal contact met mij opnemen, probeer ik als eerste een indruk te krijgen van wat er speelt. De cliënt en ik kijken vervolgens wat er precies aan de hand is en bij welke oplossing de cliënt zich het prettigst voelt. Soms is een luisterend oor voldoende en is het probleem van de cliënt al opgelost tijdens dit eerste contact.

In andere gevallen bespreek ik met de cliënt de mogelijkheden om met de betrokkenen in gesprek te gaan. Dit gesprek vindt dan plaats in overleg met of zonder mijn bijzijn. Mensen zijn afhankelijk van de zorg en dan kan het prettig zijn als een onafhankelijk persoon met je meekijkt. En als geheugenproblemen een rol spelen, dan ben ik het geheugen voor de cliënt. Ik maak meestal een verslag van het gesprek waarin de afspraken staan voor alle partijen. Dat is voor iedereen prettig.

Voorbeelden
Zaken die tijdens zo’n gesprek aan de orde kunnen komen, zijn bijvoorbeeld de bejegening ten aanzien van de cliënt of de toepassing en uitleg van protocollen. Om een voorbeeld te geven: zo kan het vanuit de professionals overduidelijk zijn dat een cliënt een nieuwe fase van zijn behandeling ingaat. Maar de cliënt zelf begrijpt de overgang nog niet helemaal. En geeft dat ook niet tijdig aan. Dan ontstaat er hinderlijke miscommunicatie. Het is niet iedereen gegeven om direct om uitleg te vragen of de juiste vragen te stellen. En daarom kan ik in zulke gevallen een helpende hand bieden. Daarnaast heb ik als Klachtenfunctionaris een signaleringsfunctie voor zaken die structureel beter kunnen.

U en Klimmendaal hebben hetzelfde doel: een succesvolle revalidatie. Met uw feedback kunnen we de dienstverlening binnen de organisatie nog beter maken. Daarom wil ik graag cliënten uitnodigen om van hun hart geen moordkuil te maken. Zoek de persoon op aan wie u wat kwijt wilt en zeg eenvoudigweg wat u wilt (weten). Als ik u daarbij kan helpen, dan ben ik u graag van dienst.

Hoe kunt u met mij in contact komen?
Heeft u als cliënt van Klimmendaal een probleem of vraag? Bent u ergens ontevreden over en komt u er met uw behandelteam niet uit? Dan kunt u mij bereiken via het mailadres m.ubbink@hetlsr.nl of telefoonnummer 06-19 46 23 52. Mijn gegevens vindt u ook op de website van Klimmendaal en op de flyers in de folderrekken en in de mappen op de klinische kamers. Ik luister naar u en kan u ondersteunen bij het bedenken van een oplossing. Wat u vertelt, blijft vertrouwelijk.”

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook