Tekstgrootte: Voorkeuren

06-12-2018Onderzoek naar mogelijkheid buurtziekenhuis in Barneveld

Afbeelding: Ondertekening intentieverklaring Barneveld

De huisartsen uit Barneveld, Zorgorganisatie Norschoten, Klimmendaal Revalidatiespecialisten en Ziekenhuis Gelderse Vallei slaan de handen ineen om de mogelijkheid van een transmuraal gezondheidscentrum te onderzoeken. Vandaag ondertekenden zij hiervoor de intentieverklaring. Een transmuraal gezondheidscentrum is een soort buurtziekenhuis, waarin zorg wordt gegeven door meerdere zorgverleners, zo dicht mogelijk bij huis.

De gezondheidszorg is sterk in beweging. Patiënten krijgen meer regie en willen graag zorg bij hen in de buurt. Waar mogelijk verschuift zorg van 2e naar 1e lijn; dus van ziekenhuis naar huisarts. Daarnaast is in de toekomst meer huisartsenzorg in Barneveld nodig en kan het huidige spreekuurcentrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei efficiënter worden gebruikt. Het aantal thuiswonende ouderen neemt toe, waardoor ook de behoefte aan zorg in de buurt groeit. Bovendien is de Barneveldse politiek voorstander van een lokaal ‘buurtziekenhuis’. Voldoende redenen voor de huisartsen en zorginstellingen in Barneveld om te onderzoeken of een transmuraal gezondheidscentrum in Barneveld mogelijk is.

Intentieverklaring
Vertegenwoordigers van Maatschap Huisartsen De Burgt, Huisartsenpraktijk Asklepios, Huisartsenpraktijk Pauwels en Borreman, Studio Medico CSSC, Huisartsenpraktijk Abed, Huisartsenpraktijk het Juk, Zorgorganisatie Norschoten, Klimmendaal Revalidatiespecialisten en Ziekenhuis Gelderse Vallei ondertekenden op 6 december een intentieverklaring. Zij geven in deze verklaring aan te willen samenwerken om de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg voor de inwoners van Barneveld te verhogen en te waarborgen voor de toekomst. Gezamenlijke zorg en behandeling, in de buurt, voor jong en oud. Als plek wordt gedacht aan het huidige spreekuurcentrum Barneveld. Dit kan doorgroeien naar een transmuraal gezondheidscentrum, waar zowel huisarts, therapeut, specialist ouderengeneeskunde als medisch specialist samen zorg verlenen.

Dichtbij huis
Een transmuraal gezondheidscentrum geeft veel mogelijkheden voor behandeling. Bijvoorbeeld: revalidatie van jongere patiënten met hersenletsel, een spreekuur van geriater en specialist ouderengeneeskunde, een revalidatiepolikliniek, een huisartsenpraktijk in het spreekuurcentrum of dagobservatie van jonge en oudere patiënten. Door deze zorg en behandeling dichtbij huis aan te bieden, hoeven patiënten niet naar Ede, Utrecht of Arnhem. Niet alleen voor henzelf een uitkomst maar ook voor hun naasten. Daarnaast stijgt de vraag naar meer mogelijkheden voor kortdurend verblijf. Wellicht kan het transmuraal gezondheidscentrum ook daarin een rol spelen.

Uitgangspunten onderzoek
Bij het onderzoek naar de haalbaarheid van een transmuraal gezondheidscentrum wordt allereerst onderzocht welke zorg de inwoners van de gemeente Barneveld wensen. Uitgangspunt is om vanuit deze wensen zorg ‘dichtbij huis’ te organiseren. ‘Barneveld wordt steeds groter. We groeien de komende jaren van 58.000 inwoners nu naar zo’n 70.000 inwoners in 2035. Dat betekent dat het voorzieningenniveau daarop moet worden aangepast en dat gebeurt nu – met deze intentieverklaring – ook op het gebied van de medische zorg. De onderlinge samenwerking is hierin leidend en dat juich ik in het bijzonder toe. Het gaat immers om het geven van de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats door de juiste zorgverlener. Heel belangrijk hierbij is dat uitgaande van de patiënt, huisartsen, therapeuten en zorgorganisaties optimaal samenwerken. Deze intentieverklaring is daarin een eerste grote stap’ aldus Hans van Daalen, wethouder Volksgezondheid van Barneveld.

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook