Tekstgrootte: Voorkeuren

04-07-2019Cursus Neurorevalidatie en samenwerking in de keten

Afbeelding: Verpleegkundige

In samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen biedt Klimmendaal de cursus Neurorevalidatie en samenwerking in de keten aan. Het programma is bedoeld voor verzorgenden en verpleegkundigen niveau 3 en 4.

Op het gebied van de neurorevalidatie hebben zich de laatste jaren belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. De uitgangspunten voor de behandeling van patiënten met neurologische aandoeningen, zoals een CVA, zijn dynamisch, en er worden op basis van onderzoek steeds nieuwe richtlijnen opgesteld. Dit vraagt om een voortdurende update van de dagelijkse praktijk. 

Daarnaast is het van groot belang dat behandelaars beseffen dat de zorg die ze bieden in de instelling een belangrijke schakel is in de totale behandelketen van ziekenhuis tot thuis. De samenwerking in de  keten en een eenduidige behandelaanpak volgens de nieuwste inzichten zijn daarvoor belangrijke voorwaarden. 

Klimmendaal heeft het ontwikkelen van de vakgroep verzorgenden en verpleegkundigen in de revalidatie hoog op de agenda staan. De verpleegkundige en verzorgende hebben een belangrijke rol in interdisciplinaire team vanuit de 24-uurs zorg en behandeling. Het delen en uitwisselen van informatie met de patiënt, zijn naasten, de samenwerkingspartners en de afstemming en coördinatie binnen het interdisciplinaire team zijn belangrijke voorwaarden om het revalidatieproces optimaal te laten verlopen.

Tijdens de cursus wordt gewerkt aan drie leeruitkomsten die in de eigen praktijk worden toegepast: klinisch redeneren in de revalidatie, praktische interventies,  interdisciplinair samenwerken. Thema’s die aan de orde komen zijn onder anderen herstel van functionaliteit, ADL en mobiliteit, cognitie, slikproblematiek, communicatie en revaliderend werken.

Meer informatie en aanmelden kan via https://www.han.nl/opleidingen/hbo-programma/neurorevalidatie-samenwerking-keten-basis/. Voor vragen kun je ook terecht bij Dineke Vis d.vis@klimmendaal.nl tel.0652433127

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook