Tekstgrootte: Voorkeuren

28-05-2020Controle op klachten coronavirus bij Klimmendaal

Afbeelding: logo

Klimmendaal gaat de poliklinische zorg op de locaties stap voor stap weer opstarten. Om de veiligheid voor patiënten en medewerkers te waarborgen, worden patiënten, begeleiders en bezoekers gescreend op klachten die kunnen wijzen op het coronavirus. Dit gebeurt door middel van een vragenlijst. Bij binnenkomst wordt de vragenlijst met de patiënten, eventuele begeleiders en bezoekers doorgenomen.

Mochten er klachten zijn die kunnen wijzen op het coronavirus, dan kan het bezoek aan Klimmendaal niet doorgaan. De afspraak wordt dan zo mogelijk gewijzigd in een telefonische afspraak of op een later moment gepland.

Door mensen met klachten tijdelijk niet te ontvangen, houden we onze gebouwen veilig voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Er zijn ook andere maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Te denken valt aan looproutes, wijzigingen in de wachtruimtes en het desinfecteren van behandelmateriaal.

U leest alles over de screening en andere maatregelen die Klimmendaal neemt op www.klimmendaal.nl/corona.

 

 

 

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook