Tekstgrootte: Voorkeuren

02-07-2018Cliëntenraad: tevreden patiënten en verbeterpunten

In het voorjaar heeft de Cliëntenraad 52 interviews afgenomen op de locaties Heijenoordseweg in Arnhem en Arnhemseweg in Apeldoorn. Patiënten werden onder andere gevraagd naar hun tevredenheid over de begeleiding tijdens de revalidatie, de planning, behandeltijd, maaltijden en de betrokkenheid van de partner/mantelzorger.

Over het algemeen blijkt uit de afdelingsbezoeken dat de patiënten tevreden zijn over de behandeling en het verblijf in Klimmendaal. Over de betrokkenheid van de partner/mantelzorger is men zeer tevreden. Er wordt goed afgestemd over de wijze van deze betrokkenheid. Ook de maaltijd wordt als redelijk tot goed ervaren, wel zou iets meer variatie prettig zijn. De klinische patiënten hebben veel waardering voor de inzet van vrijwilligers, verpleging en verzorging.

Uit de interviews zijn ook verbeterpunten naar boven gekomen die uiteraard zijn gedeeld met de Raad van Bestuur van Klimmendaal. Zo kan de parkeergelegenheid beter, echter is men wel blij dat het parkeren nog steeds kosteloos is. Patiënten zouden verder onder andere hun planning graag langer van tevoren ontvangen, zodat dit in hun eigen agenda beter en tijdiger kan worden ingepland. Sommige patiënten hebben liever een langere behandeling van bijvoorbeeld een uur vanwege de reistijd. De klinische patiënten missen vrijetijdsbesteding tussen de behandelingen door en ’s avonds en in het weekend.

Ten aanzien van informatie en communicatie werd aangegeven dat patiënten soms meerdere keren hun verhaal moeten vertellen, waardoor zij zich afvragen hoe de onderlinge communicatie tussen de behandelaars is. De verwachting is dat het onlangs ingevoerde elektronisch patiëntendossier deze onderlinge communicatie zeker zal verbeteren.

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook